Ajankohtaista

Lisätty 20.10.2017

Logoterapian perusopinnot (25 op) Imatralla 17.11.2017 - 16.9.2018

Täydennä ammattitaitoasi tai tule hakemaan uutta virtaa ja näkemystä elämääsi tarkoituskeskeisestä logoterapiasta! Logoterapia tarjoaa henkisen kasvun mahdollisuuksia, rohkeutta, voimavaroja ja mielekkäitä, rakentavia selviytymiskeinoja kaikille iästä ja elämäntilanteesta riippumatta.

Logoterapian on kehittänyt wieniläinen neurologian, psykiatrian ja logoterapian professori, lääketieteen ja filosofian tohtori Viktor E. Frankl (1905–1997). Hän nimitti logoterapiaa myös eksistenssianalyysiksi. Perusopinnoissa perehdytään Franklin kehittämään logoterapiaan ja filosofiaan. Logoterapian perusopinnot LTI® ovat avoimia kaikille ja ne voi suorittaa työn tai muun opiskelun ohessa, sillä ne toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetus (210h) järjestetään 10 kertaa x 3 päivän jaksoissa. Koulutus on luento-opetuksen lisäksi luonteeltaan vuorovaikutuksellista, ja siinä käytetään ryhmässä ja ryhmästä oppimisen mahdollisuutta.

Logoterapian perusopintojen suorittaminen antaa lisäksi tarvittavat perustiedot logoterapiasta, mikäli olet kiinnostunut hakeutumaan Logoterapeuttisen TYÖNOHJAAJAN ja TYÖELÄMÄVALMENTAJAN ammatillisiin erikoistumisopintoihin (80 op). Huom! Seuraava Logoterapeuttisen työnohjaajan ja työelämävalmentajan ammatillisten erikoistumisopintojen koulutus on suunniteltu aloitettavaksi syksyllä 2018 Turussa Paasikivi-Opistolla!


Kouluttajat
Kouluttajina toimivat Suomen Logoterapiainstituuin hyväksymät, korkeakoulututkinnon suorittaneet logoterapeutit, joilla on pedagogiset opinnot tai vankka kokemus oman erikoisalansa kouluttajana. Vastaavana kouluttajana toimii psykologi, logoterapeutti  LIF® Tuula Katainen.

Lähikoulutusjaksot ja sisällöt
Lähiopetus järjestetään kolmen päivän jaksoissa perjantaista sunnuntaihin.  Perjantaina koulutusta on klo 16-20.30, lauantaina klo 9-16  ja sunnuntaina klo 9-16.

17. - 19.11.2017    Orientaatio ja tutustuminen. Viktor E. Frankl ja hänen elämäntyönsä. Mitä logoterapia on?
15. - 17.12.2017    Logoterapian ihmiskäsitys
19. - 21.1.2018     Logoterapian anti ja merkitys ajassamme
16. - 18.2.2018     Elämän tarkoitus ja arvot
16. - 18.3.2018     Logoedukaatio. Elämäntaitoa elämänkaaren muutosvaiheisiin.
13. - 15.4.2018      Logofilosofia. Eksistenssianalyysin filosofinen perusta
18. - 20.5.2018     Lapsen ja nuoren kasvun tukeminen
8. - 10.6.2018       Logoterapian antia työelämään ja työyhteisöön
24. - 26.8.2018    Erilliskysymyksiä. Lopputyöesseet
14. - 16.9.2018     Päättöjakso. Lopputyöesseiden esittäminen ja arviointi

Oikeus osioiden keskinäiseen vaihdokseen pidätetään.


Koulutuksen järjestäjät ja koulutuspaikka
Koulutuksen järjestävät Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Suomen Logoterapiainstituutti Oy. Koulutuspaikkana on kesäyliopiston koulutustila Imatran keskusasemalla, osoitteessa Koskikatu 1.


Koulutuksen hinta
Koulutuksen hinta on 2100 euroa. Hintaan sisältyy opetus, opettajien jakama opetusmateriaali, oppimistehtävien sekä lopputöiden tutorointi ja tarkistus. Koulutusmaksu voidaan maksaa kahdessa erässä.

Lisätietoa koulutuksesta antavat
Suomen Logoterapiainstituutti Oy, kouluttaja Tuula Katainen, puh. 050 340 5740, tuula.katainen@pp2.inet.fi
Etelä-Karjalan kesäyliopisto, rehtori Mari Smolander, puh. 010 3229451, mari.smolander@kesyli.net

Hakeminen
Koulutukseen haku tapahtuu seuraavasti :

1.  Ilmoittaudu kesäyliopiston ilmoittautumislomakkeella. 
2. Ilmoittautumisen jälkeen kirjoita vapaamuotoinen hakemus opintoihin. Hakemus lähetetään osoitteeseen imatra@kesyli.net tai Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Koskikatu 1, 55120 Imatra.

Vapaamuotoinen hakemus sisältää lyhyen koosteen koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä perustelut, miksi on hakemassa logoterapiakoulutukseen. Ilmoittautuminen päättyy koulutuksen alkuun 17.11.2017.

Koulutuspaikat täytetään hyväksyttävien hakemusten saapumisjärjestyksessä. Koulutus toteutetaan, mikäli hyväksyttäviä osallistujia tulee vähintään 10. Hakeutuminen opintoihin on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Jos hakijaa ei hyväksytä koulutukseen, maksuvelvoite peruuntuu. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ks. lisätietoja http://www.kesyli.net/koulutukset/sosiaali-ja-terveysala


Palaa takaisin