Ajankohtaista

Lisätty 02.05.2017

Logoterapian soveltavat opinnot (20 op) Imatralla 30.9.2017 - syksy 2018

Haluatko jatkaa logoterapiaopintojasi ja valmistua logoterapeutiksi LTI®?

SOVELTAVAA LOGOTERAPIAA (20 op) -opintokokonaisuus on tarkoitettu logoterapiaohjaajille LTI®, joilla on suoritettuna kahden teoriavuoden logoterapiaopinnot sekä logoterapeuttinen keskustelunohjauskurssi. Logoterapeutiksi valmistuu, kun soveltavaa logoterapiaa osuuden jälkeen suorittaa vielä logoterapeuttisen omaelämäkoulutuksen. LTI® -merkki toimii laadun takeena vahvistaen koulutuksen noudattavan yhteismitallista, alkuperäistä eurooppalaista koulutusjärjestelmää.

Koulutuksen tavoite
Opiskelun tavoitteena on syventää ja sisäistää logoterapian teoriaa, näkökulmia ja auttamismenetelmiä sekä lisätä opiskelijan ammattiosaamista siten, että hän kykenee siirtämään logoterapian teoriaa ja menetelmiä omaan työhönsä, työyhteisöönsä ja elämänpiiriinsä.

Koulutuksessa käytettävät menetelmät
Koulutus toteutetaan pääosin työnohjauksellisin menetelmin ohjattuna pienryhmätyöskentelynä. Ryhmissä harjoitellaan tilanne-esityksien ja tapausesimerkkien kautta erilaisten ongelma- ja ohjaustilanteiden ratkaisemista logoterapeuttiseen viitekehykseen pohjautuen. Lisäksi jatketaan kirjallisuuteen tutustumista ja pidetään henkilökohtaista oppimispäiväkirjaa.

Koulutuksen kesto ja laajuus
Koulutus kestää kolme lukukautta ja sisältää 75 lähiopetustuntia sekä työssä oppimista, kirjallisuusopintoja ja oppimistehtäviä etäopiskeluna. Imatralla koulutus alkaa 30.9.2017 ja syksyn 2017 muut opetuspäivät ovat 28.10.2017 ja 25.-26.11.2017. Vuoden 2018 koulutuspäivät ryhmä sopii koulutuksen aloittamisen yhteydessä.

Kustannukset ja koulutukseen hakeutuminen
Hinta 1750 € + alv (arvonlisäveron ollessa 24% kokonaishinta on 2170 €), jonka voi maksaa useammassa erässä. Kouluttajina toimivat Suomen Logoterapiainstituutin hyväksymät logoterapeutti LTI/LIF®-asiantuntijat. Koulutushakemukset osoitetaan Suomen Logoterapiainstituutille, logoterapia(at)logoterapia.fi tai postitse

Lisätietoja
- puhelimitse 040 734 2623
- katso  TULOSTETTAVA ESITE TÄÄLTÄ!


Palaa takaisin