Ajankohtaista

Lisätty 22.06.2017

Kohtaaminen ja arvostava vuorovaikutus vanhustyössä -koulutus Imatralla 13.9. ja 12.12.2017

Kohtaaminen ja arvostava vuorovaikutus –koulutuksen tavoitteena on auttaa lisäämään vanhuksen/hoidettavan elämänlaatua ja mielekkään elämän kokemusta riippumatta hänen voimistaan ja toimintakyvystään. Koulutuksessa pohditaan miten toteuttaa mielekästä ja tarkoituksellista viestintää, hoitotyön käytäntöjä ja perusasennoitumista arkisessa työssä. Koulutukseen osallistuminen nostaa hoitoalan ammattilaisten uskoa omaan työhönsä ja sen arvostusta logoterapeuttisen kohtaamisen ja arvostavan vuorovaikutuksen keinoin, löytää työyhteisöihin jatkuvan kehittymisen intoa, vahvistaa työmotivaatiota ja ammattiosaamista, kykyä yhteistyöhön sekä työniloa ja lisää kunkin osallistujan kykyä vapaisiin ja vastuullisiin valintoihin työssä ja työyhteisössä.

Koulutuksen viitekehyksenä on prof. Viktor E. Franklin luoma ja hänen oppilaittensa edelleen kehittämä arvo- ja tarkoituskeskeinen, logoterapian ihmiskäsitykselle pohjautuva lähestymistapa työn hoitofilosofiana sekä sen soveltaminen omaan konkreettiseen hoitotyöhön. Se ei korvaa muuta hoitoalan ammattiosaamista, vaan tuo siihen syvyyttä ja laajuutta aiemman lisäksi. Koulutus on osa pitkäkestoista Vanhustyöntekijä LTI® -koulutusta.


Aika ja paikka:

  • 13.9. ja 12.12.2017 klo 9-16
  • kesäyliopiston koulutustila, keskusaseman 2. krs, Imatra

Kohderyhmä: Kaikki vanhusten kanssa työskentelevät

Kouluttaja: YTM, opettaja, sairaanhoitaja, logoterapeutti LIF® Liisa Eitakari

Hinta: 250 €

Tiedustelut ja ilmoittautuminen:

 


Palaa takaisin