Ajankohtaista

Lisätty 16.08.2018

VIELÄ ENNÄTÄT! Logoterapian perusopinnot (25 op) Helsingissä 20.9.2018 - 8.6.201912.2018

Tarkoituksen, merkityksen ja mielekkyyden kokemukset liittyvät läheisesti ihmisen hyvinvointiin. Logoterapian eli tarkoituskeskeisen ajattelun opiskelu tarjoaa henkisen kasvun mahdollisuuksia, voimavaroja ja rakentavia selviytymiskeinoja kaikille iästä ja elämäntilanteesta riippumatta. Jos etsit uutta virtaa ja näkemystä elämääsi tai haluat laajentaa ammattitaitoasi, tule opiskelemaan logoterapiaa.

Logoterapian on kehittänyt wieniläinen neurologian, psykiatrian ja logoterapian professori, lääketieteen ja filosofian tohtori Viktor E. Frankl (1905–1997). Hän nimitti logoterapiaa myös eksistenssianalyysiksi.

Perusopintojen tavoitteena on antaa perustiedot  logoterapiasta ja logofilosofiasta sekä valmiuksia elämänmuutosten tunnistamiseen ja kohtaamiseen. Lisäksi tavoiteena on antaa uusia näkökulmia ja eväitä ammatilliseen osaamiseen ja jaksamiseen. Koulutus antaa jatkokoulutuskelpoisuuden logoterapiaohjaaja LTI®, logoterapeutti LTI® tai logoterapeuttisen työnohjaajan ja työelämävalmentajan LTI® opintoihin muiden edellytysten täyttyessä. Perusopintoihin hakeutuessa ei tarvitse olla jatkokoulutustavoitteita.

Logoterapian perusopinnot ovat avoimia kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ihmisenä kasvamisesta ja toimivat ihmisten kanssa. Perusopinnot on mahdolllista suorittaa työn tai muun opiskelun ohessa, sillä ne toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetus (210h) järjestetään 10 kertaa x 3 päivän jaksoissa. Lähiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu etäjaksoilla kirjallisuuden omaksumista, kirjareferaatti, oppimistehtäviä sekä kirjallinen lopputyöessee ja sen esittäminen. Koulutus on luento-opetuksen lisäksi luonteeltaan vuorovaikutuksellista, ja siinä käytetään ryhmässä ja ryhmästä oppimisen mahdollisuutta.

Lähikoulutusjaksot ja sisällöt
Lähiopetus järjestetään kolmen päivän jaksoissa torstaista lauantaihin. Torstaina koulutusta on klo 15-19.00, perjantaina ja lauantaina klo 9-16.

20. - 22.09. 2018    Orientaatio ja tutustuminen. Viktor E. Frankl ja hänen elämäntyönsä. Mitä logoterapia on?
18. - 20.10.2018      Logoterapian ihmiskäsitys
15. - 17.11.2018        Logoterapian anti ja merkitys ajassamme
13. - 15.12.2018       Logofilosofia. Eksistenssianalyysin filosofinen perusta
17. - 19.01.2019       Elämän tarkoitus ja arvot
14. - 16.02.2019      Logoedukaatio. Elämäntaitoa elämänkaaren muutosvaiheisiin
14. -16.3.2019          Lapsen ja nuoren kasvun tukeminen

11. - 13.04.2019       Logoterapian antia työelämään ja työyhteisöön
09. - 11.05.2019      Erilliskysymyksiä
. Lopputyöesseet
06. - 8.06.2019       Päättöjakso. Lopputyöesseiden esittäminen ja arviointi

Oikeus osioiden keskinäiseen vaihdokseen pidätetään.

Kouluttajina toimivat Suomen Logoterapiainstituuin hyväksymät, korkeakoulututkinnon suorittaneet logoterapeutit, joilla on pedagogiset opinnot tai vankka kokemus oman erikoisalansa kouluttajana. Vastuukouluttajana toimii KM, logoterapeutti LIF® Liisa Kosonen-Sundberg ja toisena kouluttajana KTM, logoterapeutti  LIF® Mia Salo.

Vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää Liisa Kosonen-Sundbergille vielä kurssin alkuun asti (19.9 mennessä). Hakemus sisältää lyhyen koosteen koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä perustelut, miksi on hakemassa logoterapiakoulutukseen. Koulutuspaikat täytetään hyväksyttävien hakemusten saapumisjärjestyksessä. Koulutus toteutetaan, mikäli hyväksyttäviä osallistujia tulee vähintään 10.

Koulutuksen hinta on 2.200 €. Hintaan sisältyy opetus, opettajien jakama opetusmateriaali, oppimistehtävien sekä lopputöiden tutorointi ja tarkistus

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Helsingin Aikuisopisto ja Suomen Logoterapiainstituutti Oy. Katso lisää ilmoittautumisesta  ja maksusta Helsingin Aikuisopiston sivuilta.

Lisätietoa koulutuksesta antavat Suomen Logoterapiainstituutti Oy, Liisa Kosonen-Sundberg, puh. 040 5770088, liisa.kosonen@logoterapia.fi sekä Helsingin aikuisopisto, koulutuspäällikkö Pirkko Ahjo, 050 4353297, pirkko.ahjo@helao.fi.


 


Palaa takaisin