Ajankohtaista

Lisätty 05.01.2018

HUOM! Logoterapian perusopinnot (25 op) Helsingissä 15.2. - 15.12.2018

Täydennä ammattitaitoasi tai tule hakemaan uutta näkemystä elämääsi tarkoituskeskeisestä logoterapiasta! Logoterapia tarjoaa henkisen kasvun mahdollisuuksia, valmiuksia elämänmuutosten tunnistamiseen ja kohtaamiseen sekä elämän tarkoituksellisuuden löytämiseen.

Logoterapian on kehittänyt wieniläinen neurologian, psykiatrian ja logoterapian professori, lääketieteen ja filosofian tohtori Viktor E. Frankl (1905–1997). Hän nimitti logoterapiaa myös eksistenssianalyysiksi. Perusopinnoissa perehdytään Franklin kehittämään logoterapiaan ja logofilosofiaan. Koulutus antaa jatkokoulutuskelpoisuuden logoterapiaohjaaja LTI®, logoterapeutti LTI® tai logoterapeuttisen työnohjaajan ja työelämävalmentajan LTI® opintoihin muiden edellytysten täyttyessä. Perusopintoihin hakeutuessa ei tarvitse olla jatkokoulutustavoitteita.

Logoterapian perusopinnot ovat avoimia kaikille ja ne toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetus (210h) järjestetään 10 kertaa x 3 päivän jaksoissa. Koulutus on luento-opetuksen lisäksi luonteeltaan vuorovaikutuksellista, ja siinä käytetään ryhmässä ja ryhmästä oppimisen mahdollisuutta.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Suomen Logoterapiainstituuin hyväksymät, korkeakoulututkinnon suorittaneet logoterapeutit, joilla on pedagogiset opinnot tai vankka kokemus oman erikoisalansa kouluttajana. Vastuukouluttajana toimii KM, logoterapeutti LIF® Liisa Kosonen-Sundberg ja toisena kouluttajana KTM, logoterapeutti  LIF® Mia Salo.

Lähikoulutusjaksot ja sisällöt
Lähiopetus järjestetään kolmen päivän jaksoissa torstaista lauantaihin. Torstaina koulutusta on klo 15-19.00, perjantaina ja lauantaina klo 9-16.

15. - 17.2. 2018   Orientaatio ja tutustuminen. Viktor E. Frankl ja hänen elämäntyönsä. Mitä logoterapia on?
15. - 17.3.2018    Logoterapian ihmiskäsitys
12. - 14.4.2018   Logoterapian anti ja merkitys ajassamme
17. - 19.5.2018    Elämän tarkoitus ja arvot
14. - 16.6.2018    Logofilosofia. Eksistenssianalyysin filosofinen perusta
16. - 18.8.2018   Logoedukaatio. Elämäntaitoa elämänkaaren muutosvaiheisiin.
13. - 15.9.2018    Lapsen ja nuoren kasvun tukeminen
11. - 13.10.2018  Logoterapian antia työelämään ja työyhteisöön
8. - 10.11.2018    Erilliskysymyksiä. Lopputyöesseet
13. - 15.12.2018  Päättöjakso. Lopputyöesseiden esittäminen ja arviointi

Oikeus osioiden keskinäiseen vaihdokseen pidätetään.

Koulutuksen järjestäjät
Koulutuksen järjestävät Helsingin Aikuisopisto ja Suomen Logoterapiainstituutti Oy.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 2200 euroa, joka maksetaan kahdessa erässä. Hintaan sisältyy opetus, opettajien jakama opetusmateriaali, oppimistehtävien sekä lopputöiden tutorointi ja tarkistus.

Lisätietoa koulutuksesta antavat
Suomen Logoterapiainstituutti Oy, Liisa Kosonen-Sundberg, puh. 040 5770088, liisa.kosonen@logoterapia.fi
Helsingin aikuisopisto, koulutuspäällikkö Anne Leinonen, leinonen@helao.fi

Hakeminen
Vapaamuotoinen hakemus sisältää lyhyen koosteen koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä perustelut, miksi on hakemassa logoterapiakoulutukseen. Hakemukset tulee lähettää Liisa Kosonen-Sundbergille 31.1.2018 mennessä.

Koulutuspaikat täytetään hyväksyttävien hakemusten saapumisjärjestyksessä. Koulutus toteutetaan, mikäli hyväksyttäviä osallistujia tulee vähintään 10.

Ks. lisätietoja Helsingin aikuisopisto


Palaa takaisin