Ajankohtaista

Lisätty 25.04.2018

UUSI PAIKKAKUNTA: Seinäjoella logoterapian perusopinnot (25 op) 13.9.2018 -15.6.2019

Tarkoituksen, merkityksen ja mielekkyyden kokemukset liittyvät läheisesti ihmisen hyvinvointiin. Logoterapian eli tarkoituskeskeisen ajattelun opiskelu tarjoaa henkisen kasvun mahdollisuuksia, voimavaroja ja rakentavia selviytymiskeinoja kaikille iästä ja elämäntilanteesta riippumatta. Jos etsit uutta virtaa ja näkemystä elämääsi tai haluat laajentaa ammattitaitoasi, tule opiskelemaan kanssamme. Logoterapian perusopinnot on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ihmisenä kasvamisesta ja toimivat ihmisten kanssa.

Logoterapian on kehittänyt wieniläinen neurologian, psykiatrian ja logoterapian professori, lääketieteen ja filosofian tohtori Viktor E. Frankl (1905–1997). Hän nimitti logoterapiaa myös eksistenssianalyysiksi. Logoterapian ihmiskäsityksen mukaan ihmisellä on fyysisen ja psyykkissosiaalisen ulottuvuuden lisäksi henkinen ulottuvuus. Henkisiä ominaisuuksia ovat mm. tahto tarkoitukseen, vapaus ja vastuu, aito omatunto, huumori, luovuus ja rakkaus. Henkisyytensä avulla ihminen voi ottaa etäisyyttä itseensä ja tilanteeseensa ja suuntautua eteenpäin.

Perusopintojen tavoitteena on antaa perustiedot logoterapiasta ja logofilosofiasta sekä valmiuksia elämänmuutosten tunnistamiseen ja kohtaamiseen. Lisäksi tavoitteena on antaa uusia näkökulmia ja eväitä ammatilliseen osaamiseen ja jaksamiseen.
Koulutus antaa myös jatkokoulutuskelpoisuuden logoterapiaohjaaja LTI®, logoterapeutti LTI® tai logoterapeuttisen työnohjaajan ja työelämävalmentajan LTI® opintoihin muiden edellytysten täyttyessä.

Perusopinnot on mahdollista suorittaa työn tai muun opiskelun ohessa, sillä ne toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetus (210h) järjestetään 10 kertaa x 3 päivän jaksoissa. Koulutus on luento-opetuksen lisäksi luonteeltaan vuorovaikutuksellista, ja siinä käytetään ryhmässä ja ryhmästä oppimisen mahdollisuutta.

Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto ja Suomen Logoterapiainstituutti Oy.

Vapaamuotoiset hakemukset 15.8.2018 mennessä kesäyliopistolle. Koulutuksen hinta 2200€.

Lisätietoa mm. lähiopetusjaksojen teemoista ja ajankohdista sekä hakemisesta Etelä-Pohjaanmaan kesäyliopiston sivuilla ja 040 7342623 tai logoterapia@logoterapia.fi


Palaa takaisin