Ajankohtaista

Lisätty 04.01.2019

Logoterapian perusopinnot LTI® (25 op) 28.8.2019 - 12.6.2020 Kotkassa

Logoterapia eli Viktor E. Franklin kehittämä tarkoituskeskeinen ajattelu tarjoaa mahdollisuuden ja keinoja pohtia elämän arvoja ja tarkoitusta, oppia kohtaamaan vastoinkäymisiä sekä löytää toivoa ja myönteisyyttä elämään. Logoterapian juuret ovat filosofiassa, antropologiassa ja psykologiassa. Sen keskeinen teesi on, että jokaisen ihmisen elämällä on tarkoitus ja se on mahdollista löytää.

Kenelle
Logoterapian perusopinnot ovat avoimia kaikille, joita kiinnostaa ihmisenä kasvaminen ja tarkoituksellinen elämä. Opiskelijan tausta voi olla sosiaali- ja terveydenhuollossa, opetus- ja kasvatustyössä, liiketoiminnassa, henkilöstöhallinnon tehtävissä, terapia-alalla, asiantuntijatehtävissä tai esimerkiksi valmentamisessa. Työpaikkojen välissä oleville ja eläkkeelle siirtyville logoterapiaopinnot tarjoavat mahdollisuuden suunnan tarkistamiseen tai uuden löytymiseen.

Tavoite
Perusopinnoissa perehdytään logoterapian perusteisiin ja hankitaan valmiudet sen soveltamiseen omassa elämässä ja/tai työssä. Koulutus antaa uusia näkökulmia ja eväitä myös ammatilliseen osaamiseen ja jaksamiseen ja sopii ammatilliseksi täydennys-koulutukseksi. Perusopinnot antavat jatkokoulutuskelpoisuuden logoterapiaohjaaja LTI®, logoterapeutti LTI® tai logoterapeuttisen työnohjaajan ja työelämävalmentajan LTI® -opintoihin muiden edellytysten täyttyessä.

LTI® -merkki toimii laadun takeena vahvistaen koulutuksen noudattavan yhteismitallista ja alkuperäistä eurooppalaista koulutusjärjestelmää.

Sisältö ja kesto
Logoterapian perusopinnot voi suorittaa työn tai muun opiskelun ohessa, sillä ne toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetus (210h) järjestetään 10 kertaa x 3 päivän jaksoissa. Opintoihin sisältyy myös etäjaksoilla kirjallisuuden omaksumista, oppimistehtäviä ja lopputyöessee ja sen esittäminen. Koulutus on luento-opetuksen lisäksi luonteeltaan vuorovaikutuksellista, ja siinä käytetään ryhmässä ja ryhmästä oppimisen mahdollisuutta.

Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti ke-pe. Keskiviikkona koulutusta on klo 13-19, torstaina klo 9-17 ja perjantaina klo 9-14.30.

28.-30.8.2019   Orientaatio, Franklin elämäntyö: mitä logoterapia on?
25.-27.9.2019    Logoterapian ihmiskäsitys
23.-25.10.2019  Logoterapian anti ja merkitys ajassamme
27.-29.11.2019   Elämäntarkoitus ja arvot
8.-10.1.2020      Elämäntaitoa/logoedukaatiota elämänkaaren muutosvaiheisiin
5.-7.2.2020        Lapsen ja nuoren kasvun tukeminen
4.-6.3.2020        Mitä on filosofinen ajatttelu? Logofilosofia
22.-24..4.2020  Logoterapian antia työelämään ja työyhteisöön
13.-15.5.2020    Erilliskysymyksiä, lopputyöesseitä
10.-12.6.2020    Päättöjakso: lopputyöesseiden esittäminen, arviointi ja todistukset

Kouluttajina toimivat Suomen Logoterapiainstituuin hyväksymät, korkeakoulututkinnon suorittaneet logoterapeutit, joilla on pedagogiset opinnot tai vankka kokemus oman erikoisalansa kouluttajana. Vastaavana kouluttajana toimii tradenomi, AmO, logoterapeutti LIF®, työnohjaaja ja couch STOry Tuija Widen.

Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Kymenlaakson kesäyliopisto ja Suomen Logoterapiainstituutti Oy.

Vapaamuotiset hakemukset 7.8.2019 mennessä Kymenlaakson kesäyliopistoon. Koulutuksen hinta 2100e. Lähiopetusjaksojen teemat ja ajankohdat löydät Kymenlaakson kesäyliopiston sivuilta.

Kysy lisää logoterapia@logoterapia tai soita 040 7342623.

 


Palaa takaisin