Ajankohtaista

Lisätty 14.04.2018

Logoterapian syventävät opinnot (30 op) Turussa 24.10.2018 - 13.9.2019

Koulutuksen tavoitteena on laajentaa ja syventää logoterapian opiskelijan ammatillista osaamista ja auttaa logoterapian sisäistämisessä ja siirtämisessä käytännön työhön. Opinnot on tarkoitettu ihmissuhdetyössä toimiville logoterapiaohjaajiksi aikoville, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon, henkilöstöhallinnon, opetus- ja kasvatustyön tai terapian aloilla työskenteleville sekä työnohjaajille. Lähtötasovaatimuksena on Suomen Logoterapiainstituutin hyväksymien Logoterapian perusopintojen suorittaminen (25 op).

Suoritettuaan logoterapian perusopinnot ja syventävät opinnot sekä viikon mittaisen logoterapeuttisen keskustelunohjauksen kurssin (yhteensä 60 op) opiskelija voi hakea Suomen Logoterapiainstituutilta sertifikaatin rekisteröityjen Logoterapiaohjaaja LTI:n erikoistumisopintojen suorittamisesta. Tällöin hän on myös kelpoinen jatkamaan Logoterapiainstituutin järjestämiä logoterapeutin LTI -erikoistumisopintoja (100 op) muiden edellytysten täyttyessä. Koulutus vastaa Euroopan logoterapia-ammattilaisten yhteistyöyhtymän FLP-EU:n vaatimuksia logoterapeutin opinnoissa.

Syventävät opinnot on mahdollista suorittaa työn tai muun opiskelun ohessa. Opetus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetus (210 h) järjestetään 10 x 3 päivän jaksoissa. Lähiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu etäjaksoilla kirjallisuuden omaksumista, kirjareferaatteja, oppimistehtäviä sekä kirjallinen lopputyö. Koulutus on luento-opetuksen lisäksi luonteeltaan vuorovaikutuksellista, ja siinä käytetään ryhmässä ja ryhmästä oppimisen mahdollisuutta.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Paasikivi-Opiston ja Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n kanssa.

Hakemukset 28.9.2018 mennessä Paasikivi-Opistoon. Koulutuksen hinta 2100€.

Lisätietoa mm. lähiopetusjaksojen teemoista ja ajankohdista sekä hakemisesta Paasikivi-Opiston sivuilla sekä kouluttaja Pirjo Mölleriltä 044 34 89 733.


Palaa takaisin