Ajankohtaista

Lisätty 18.04.2018

Soveltavaa logoterapiaa (20 op) 15.10.2018 - 16.12.2019 Turussa

Koulutus on tarkoitettu Logoterapiaohjaaja LTI® opiskelijoille, joilla on aiemmin suoritettuna kahden teoriavuoden logoterapiaopinnot ja tarkoituskeskeinen keskustelunohjauskurssi.

Opiskelun tavoitteena on syventää ja sisäistää logoterapian teoriaa, näkökulmia ja auttamismenetelmiä sekä lisätä opiskelijan ammattiosaamista siten, että hän kykenee siirtämään logoterapian ihmiskäsitystä, arvo- ja tarkoituskeskeisyyttä, teoriaa ja menetelmiä omaan työhönsä, työyhteisöönsä ja elämänpiiriinsä.

Koulutus kestää kolme lukukautta ja sisältää 75 lähiopetustuntia sekä työssä oppimista, kirjallisuusopintoja ja oppimistehtäviä etäopiskeluna. Lähiopetuksen menetelmänä käytetään ryhmätyönohjausta, tapausselostusten käsittelyä ja litterointia.

Lisätietoja ja koulutukseen ilmoittautuminen Pirjo Möllerille, puh. 044 34 89 733 tai pirjo.moller@mentormoller.fi sekä logoterapia@logoterapia.fi.


Palaa takaisin