Ajankohtaista

Lisätty 19.01.2019

Logoterapian perusopinnot LTI® (25 op) 26.4.2019 - 9.2.2020 Imatralla

Logoterapia eli Viktor E. Franklin kehittämä tarkoituskeskeinen ajattelu tarjoaa mahdollisuuden ja keinoja pohtia elämän arvoja ja tarkoitusta, oppia kohtaamaan vastoinkäymisiä sekä löytää toivoa ja myönteisyyttä elämään. Logoterapian juuret ovat filosofiassa, antropologiassa ja psykologiassa. Sen keskeinen teesi on, että jokaisen ihmisen elämällä on tarkoitus ja se on mahdollista löytää.

Kenelle
Logoterapian perusopinnot ovat avoimia kaikille, joita kiinnostaa ihmisenä kasvaminen ja tarkoituksellinen elämä. Opiskelijan tausta voi olla sosiaali- ja terveydenhuollossa, opetus- ja kasvatustyössä, liiketoiminnassa, henkilöstöhallinnon tehtävissä, terapia-alalla, asiantuntijatehtävissä tai esimerkiksi valmentamisessa. Työpaikkojen välissä oleville ja eläkkeelle siirtyville logoterapiaopinnot tarjoavat mahdollisuuden suunnan tarkistamiseen tai uuden löytymiseen.

Tavoite
Perusopinnoissa perehdytään logoterapian perusteisiin ja hankitaan valmiudet sen soveltamiseen omassa elämässä ja/tai työssä. Koulutus antaa uusia näkökulmia ja eväitä myös ammatilliseen osaamiseen ja jaksamiseen ja sopii ammatilliseksi täydennys-koulutukseksi. Perusopinnot antavat jatkokoulutuskelpoisuuden logoterapiaohjaaja LTI®, logoterapeutti LTI® tai logoterapeuttisen työnohjaajan ja työelämävalmentajan LTI® -opintoihin muiden edellytysten täyttyessä.

LTI® -merkki toimii laadun takeena vahvistaen koulutuksen noudattavan yhteismitallista ja alkuperäistä eurooppalaista koulutusjärjestelmää.

Sisältö ja kesto
Logoterapian perusopinnot voi suorittaa työn tai muun opiskelun ohessa, sillä ne toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetus (210h) järjestetään 10 kertaa x 3 päivän jaksoissa. Opintoihin sisältyy myös etäjaksoilla kirjallisuuden omaksumista, oppimistehtäviä ja lopputyöessee ja sen esittäminen. Koulutus on luento-opetuksen lisäksi luonteeltaan vuorovaikutuksellista, ja siinä käytetään ryhmässä ja ryhmästä oppimisen mahdollisuutta.

Lähiopetus järjestetään kolmen päivän jaksoissa perjantaista sunnuntaihin. Perjantaina koulutusta on klo 16-20.30, lauantaina ja  sunnuntaina klo 9-16.

Lähiopetusjaksot

26. - 28.4.2019    Orientaatio ja tutustuminen. Viktor E. Frankl elämäntyön. Mitä logoterapia on?
24. - 26.5.2019    Logoterapian ihmiskäsitys
14. - 16.6.2019     Logoterapian anti ja merkitys ajassamme
16. - 18.8.2019     Elämän tarkoitus ja arvot
13. - 15.9.2019      Logoedukaatio. Elämäntaitoa elämänkaaren muutosvaiheisiin.
11. - 13.10.2019    Lapsen ja nuoren kasvun tukeminen
08. - 10.11.2019   Logoterapian antia työelämään ja työyhteisöön
13. - 15.12.2019    Logofilosofia
10. - 12.01.2020   Erilliskysymyksiä. Lopputyöesseet
07. - 09.02.2020 Päättöjakso. Lopputyöesseiden esittäminen ja arviointi

Oikeus osioiden keskinäiseen vaihdokseen pidätetään.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen 12.4.2019 mennessä kesäyliopistoon https://www.kesyli.net/koulutukset/2255.

Koulutuksen hinta 2100 €.

 


Palaa takaisin