Ajankohtaista

Lisätty 05.12.2018

Logoterapian perusopinnot (25 op) 26.4.2019 - 9.2.2020 Imatralla

Täydennä ammattitaitoasi tai tule hakemaan uutta virtaa ja näkemystä elämääsi tarkoituskeskeisestä logoterapiasta! Logoterapia tarjoaa henkisen kasvun mahdollisuuksia, rohkeutta, voimavaroja ja mielekkäitä, rakentavia selviytymiskeinoja kaikille iästä ja elämäntilanteesta riippumatta.

Logoterapian on kehittänyt wieniläinen neurologian, psykiatrian ja logoterapian professori, lääketieteen ja filosofian tohtori Viktor E. Frankl (1905–1997). Hän nimitti logoterapiaa myös eksistenssianalyysiksi. Perusopinnoissa perehdytään Franklin kehittämään logoterapiaan ja filosofiaan. Logoterapian perusopinnot LTI® ovat avoimia kaikille ja ne voi suorittaa työn tai muun opiskelun ohessa, sillä ne toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetus (210h) järjestetään 10 kertaa x 3 päivän jaksoissa. Koulutus on luento-opetuksen lisäksi luonteeltaan vuorovaikutuksellista, ja siinä käytetään ryhmässä ja ryhmästä oppimisen mahdollisuutta.

Perusopintojen tavoitteena on antaa perustiedot logoterapiasta ja logofilosofiasta sekä valmiuksia elämänmuutoksen tunnistamiseen ja kohtaamiseen. Koulutus sopii ammatillisena täydennyskoulutuksena esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle, opetus- ja kasvatustyöhön, vanhustyöhön sekä työelämän asiantuntijoille. Koulutus antaa myös jatkokoulutuskelpoisuuden logoterapiaohjaaja LTI®, logoterapeutti LTI® ja logoterapeuttisen työnohjaajan ja työelämävalmentajan LTI® opintoihin muiden edellytysten täyttyessä.

Kouluttajina toimivat Suomen Logoterapiainstituuin hyväksymät, korkeakoulututkinnon suorittaneet logoterapeutit, joilla on pedagogiset opinnot tai vankka kokemus oman erikoisalansa kouluttajana. Vastaavana kouluttajana toimii psykologi, logoterapeutti  LIF® Tuula Katainen.

Lähikoulutusjaksot ja sisällöt
Lähiopetus järjestetään kolmen päivän jaksoissa perjantaista sunnuntaihin. Perjantaina koulutusta on klo 16-20.30, lauantaina ja  sunnuntaina klo 9-16.

26. - 28.4.2019    Orientaatio ja tutustuminen. Viktor E. Frankl elämäntyön. Mitä logoterapia on?
24. - 26.5.2019    Logoterapian ihmiskäsitys
14. - 16.6.2019     Logoterapian anti ja merkitys ajassamme
16. - 18.8.2019     Elämän tarkoitus ja arvot
13. - 15.9.2019      Logoedukaatio. Elämäntaitoa elämänkaaren muutosvaiheisiin.
11. - 13.10.2019    Lapsen ja nuoren kasvun tukeminen
08. - 10.11.2019   Logoterapian antia työelämään ja työyhteisöön
13. - 15.12.2019    Logofilosofia
10. - 12.01.2020   Erilliskysymyksiä. Lopputyöesseet
07. - 09.02.2020 Päättöjakso. Lopputyöesseiden esittäminen ja arviointi

Oikeus osioiden keskinäiseen vaihdokseen pidätetään.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen 12.4.2019 mennessä kesäyliopistoon https://www.kesyli.net/koulutukset/2255.

Koulutuksen hinta 2100 €.


 


Palaa takaisin