Ajankohtaista

Lisätty 18.01.2019

Logoterapian perusopinnot LTI® (25 op) 15.5.2019 - 6.3.2020 Turussa

Logoterapia eli Viktor E. Franklin kehittämä tarkoituskeskeinen ajattelu tarjoaa mahdollisuuden ja keinoja pohtia elämän arvoja ja tarkoitusta, oppia kohtaamaan vastoinkäymisiä sekä löytää toivoa ja myönteisyyttä elämään. Logoterapian juuret ovat filosofiassa, antropologiassa ja psykologiassa. Sen keskeinen teesi on, että jokaisen ihmisen elämällä on tarkoitus ja se on mahdollista löytää.

Kenelle
Logoterapian perusopinnot ovat avoimia kaikille, joita kiinnostaa ihmisenä kasvaminen ja tarkoituksellinen elämä. Opiskelijan tausta voi olla sosiaali- ja terveydenhuollossa, opetus- ja kasvatustyössä, liiketoiminnassa, henkilöstöhallinnon tehtävissä, terapia-alalla, asiantuntijatehtävissä tai esimerkiksi valmentamisessa. Työpaikkojen välissä oleville ja eläkkeelle siirtyville logoterapiaopinnot tarjoavat mahdollisuuden suunnan tarkistamiseen tai uuden löytymiseen.

Tavoite
Perusopinnoissa perehdytään logoterapian perusteisiin ja hankitaan valmiudet sen soveltamiseen omassa elämässä ja/tai työssä. Koulutus antaa uusia näkökulmia ja eväitä myös ammatilliseen osaamiseen ja jaksamiseen ja sopii ammatilliseksi täydennys-koulutukseksi. Perusopinnot antavat jatkokoulutuskelpoisuuden logoterapiaohjaaja LTI®, logoterapeutti LTI® tai logoterapeuttisen työnohjaajan ja työelämävalmentajan LTI® -opintoihin muiden edellytysten täyttyessä.

LTI® -merkki toimii laadun takeena vahvistaen koulutuksen noudattavan yhteismitallista ja alkuperäistä eurooppalaista koulutusjärjestelmää.

Sisältö ja kesto
Logoterapian perusopinnot voi suorittaa työn tai muun opiskelun ohessa, sillä ne toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetus (210h) järjestetään 10 kertaa x 3 päivän jaksoissa. Opintoihin sisältyy myös etäjaksoilla kirjallisuuden omaksumista, oppimistehtäviä ja lopputyöessee ja sen esittäminen. Koulutus on luento-opetuksen lisäksi luonteeltaan vuorovaikutuksellista, ja siinä käytetään ryhmässä ja ryhmästä oppimisen mahdollisuutta.

Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti ke-pe. Keskiviikkona koulutusta on klo 12-18, torstaina klo 9-17 ja perjantaina klo 9-14.30. 
Lähiopetusjaksot:
15.5.-17.5.2019     Orientaatio. Viktor E. Frankl ja hänen elämäntyönsä. Mitä logoterapia
12. -14.6.2019       Logoterapian ihmiskäsitys
14.-16.8.2019        Logoterapian anti ja merkitys ajassamme
11.-13.9.2019         Elämän tarkoitus ja arvot
09.-11.10.2019      Logofilosofia. Eksistenssianalyysin filosofinen perusta
06.-08.11.2019     Logoedukaatio. Elämäntaitoa elämänkaaren muutosvaiheisiin.
11.-13.12.2019       Lapsen ja nuoren kasvun tukeminen
08.-10.01.2020    Logoterapian antia työelämään ja työyhteisöön
05. -07.2.2020     Erilliskysymyksiä.
04.-06.3.2020      Päättöjakso. Lopputyöesseiden esittäminen ja arviointi
Oikeus osioiden keskinäiseen vaihtamiseen pidätetään.

Kouluttajat
Kouluttajina toimivat Suomen Logoterapiainstituutin hyväksymät, korkeakoulututkinnon suorittaneet logoterapeutit, joilla on pedagogiset opinnot tai vankka kokemus oman erikoisalansa kouluttajana. Vastaavana kouluttajana VTM, työnohjaaja ja logoterapeutti LIF® Pirjo Möller.

Vapaamuotoiset hakemukset 30.4.2019 mennessä lähetetään Paasikivi-Opistolle. Lisäinfoa koulutuksesta ja majoituksesta Paasikivi-Opiston sivuilta.

Koulutuksen hinta 2100e.

Kysy lisää logoterapia@logoterapia.fi tai soita 040 7342623.


Palaa takaisin