Ajankohtaista

Lisätty 13.02.2019

Logoterapian syventävät opinnot LTI® (30 op) 22.8.2019 - 16.5.2020 Helsingissä

Logoterapiaohjaajaksi aikoville
Opinnot on tarkoitettu logoterapian perusopinnot LTI® (25 op) suorittaneille ja logoterapiaohjaajiksi aikoville. Opiskelijan tausta voi olla sosiaali- ja terveydenhuollossa, opetus- ja kasvatustyössä, liiketoiminnassa, henkilöstöhallinnon tehtävissä, terapia-alalla, asiantuntija-tehtävissä tai esimerkiksi valmentamisessa. Työpaikkojen välissä oleville ja eläkkeelle siirtyville logoterapiaopinnot ovat hyvä vaihtoehto suunnan tarkistamiseen.
Logoterapiaohjjaaja LTI® on ammatillista täydennyskoulutusta. Opinnot suorittaneet käyttävät saamaansa koulutusta omassa ammatissaan erityisosaamisalueenaan.

Tavoitteet
Logoterapian syventävien opintojen tavoitteena on laajentaa ja syventää opiskelijan ammatillista ja elämäntaidollista osaamista ja auttaa logoterapian teorian sisäistämisessä ja siirtämisessä elämään ja työhön.
Perus- ja syventävät opinnot sekä tarkoituskeskeisen keskustelunohjauskurssin suoritettuaan opiskelija valmistuu logoterapiaohjaajaksi.
Koulutuksen toteutus
Syventävät opinnot on mahdollista suorittaa työn tai muun opiskelun ohessa. Opetus toteutetaan monimuotokoulutuksena samalla tavalla kuin logoterapian perusopinnot. Lähiopetus (210 h) järjestetään 10 x 3 päivän jaksoissa. Lähiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu etäjaksoilla kirjallisuuden omaksumista, kirjareferaatteja, oppimistehtäviä sekä kirjallinen lopputyö. Koulutus on luento-opetuksen lisäksi luonteeltaan vuorovaikutuksellista, ja siinä käytetään ryhmässä ja ryhmästä oppimisen mahdollisuutta.

Kouluttajat
Kouluttajina toimivat Suomen Logoterapiainstituutin hyväksymät, korkeakoulututkinnon suorittaneet logoterapeutit, joilla on pedagoginen pätevyys tai vankka kokemus oman erikoisalansa kouluttajana. Kouluttajia on useita. Eri lähijaksojen kouluttajat ovat kyseisen jakson aihealueen asiantuntijoita.

Lähikoulutusjaksot ja sisällöt
Lähiopetus järjestetään kolmen päivän jaksoissa torstaina klo 15.00-19.00, perjantaina ja lauantaina klo 09.00-16.00.

22.-24.08.2019    Orientaatio. Perusopintojen kertaus ja kirjatentti monisteesta Elisabeth Lukas: Hengen uhmavoima
19.-21.09.2019     Logoterapia, yhteiskunta ja globaali maailma           
17.-19.10.2019      Logoterapeuttinen työskentely ja menetelmät           
14.-16.11.2019       Kriiseissä auttaminen                         
12.-14.12.2019      Logoterapian mahdollisuudet mielenterveystyössä       
16.-18.01.2020     Pari- ja perhetyö. Tarkoituskeskeinen vuorovaikutusmalli   
13.-15.02.2020     Riippuvuudet ja niistä vapautuminen               
12.-14.03.2020     Logoterapeuttinen työskentely ja menetelmät työelämässä     
16.-18.04.2020     Erilliskysymyksiä                       
14.-16.05.2020     Päättöjakso: lopputöiden esittäminen ja käsittely. Arviointi ja todistukset.

Muutokset päivämääriin ja lähijaksojen keskinäiseen vaihtumiseen mahdollisia.

Ilmoittautuminen alkanut 3.6., ja se tehdään suoraan Helsingin Aikuisopistoon, lisätietoa tästä.

Koulutuksen hinta 2.400 €.

Kysy lisää logoterapia@logoterapia.fi tai soita 040 7342623.

 


Palaa takaisin