Ajankohtaista

Lisätty 19.12.2019

Logoterapian perusopinnot LTI® 6.2.-3.12.2020, LAHTI

Logoterapia eli Viktor E. Franklin kehittämä tarkoituskeskeinen ajattelu tarjoaa mahdollisuuden ja keinoja pohtia elämän arvoja ja tarkoitusta, oppia kohtaamaan vastoinkäymisiä sekä löytää toivoa ja myönteisyyttä elämään. Logoterapian juuret ovat filosofiassa ja psykologiassa. Sen keskeinen teesi on, että jokaisen ihmisen elämällä on tarkoitus ja se on mahdollista löytää.

Kenelle
Logoterapian perusopinnot ovat avoimia kaikille, joita kiinnostaa ihmisenä kasvaminen ja tarkoituksellinen elämä. Opiskelijan tausta voi olla sosiaali- ja terveydenhuollossa, opetus- ja kasvatustyössä, liiketoiminnassa, henkilöstöhallinnon tehtävissä, terapia-alalla, asiantuntijatehtävissä tai esimerkiksi valmentamisessa. Työpaikkojen välissä oleville ja eläkkeelle siirtyville logoterapiaopinnot tarjoavat mahdollisuuden suunnan tarkistamiseen tai uuden löytymiseen.

Tavoite
Perusopinnoissa perehdytään logoterapian perusteisiin ja hankitaan valmiudet sen soveltamiseen omassa elämässä ja/tai työssä. Koulutus antaa uusia näkökulmia ja eväitä myös ammatilliseen osaamiseen ja jaksamiseen ja sopii ammatilliseksi täydennys-koulutukseksi. Perusopinnot antavat jatkokoulutuskelpoisuuden logoterapiaohjaaja LTI®, logoterapeutti LTI® tai logoterapeuttisen työnohjaajan ja työelämävalmentajan LTI® -opintoihin muiden edellytysten täyttyessä.
LTI® -merkki toimii laadun takeena vahvistaen koulutuksen noudattavan yhteismitallista ja alkuperäistä eurooppalaista koulutusjärjestelmää. 

Sisältö ja kesto
Logoterapian perusopinnot voi suorittaa työn tai muun opiskelun ohessa, sillä ne toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetus (210h) järjestetään 10 kertaa x 3 päivän jaksoissa. Opintoihin sisältyy myös etäjaksoilla kirjallisuuden omaksumista, oppimistehtäviä ja lopputyöessee ja sen esittäminen. Koulutus on luento-opetuksen lisäksi luonteeltaan vuorovaikutuksellista, ja siinä käytetään ryhmässä ja ryhmästä oppimisen mahdollisuutta.

Koulutuspäivät 2020
6-8.2, 5-7.3., 2-4.4., 7-9.5., 4-6.6., 13.-15.8., 10-12.9., 8-10.10., 5-7.11., 3.-5.12.

Kouluttajat

Suomen Logoterapiainstituutin hyväksymät logoterapeutti LTI® -kouluttajat. Vastuukouluttaja Mia Salo, KTM logoterapeutti LTI®/LIF®

Toteutus

Suomen Logoterapiainstituutti Oy, paikka Lahden keskustassa, rautatieaseman läheisyydessä. Opiskelijaminimi 8, maksimi 14 henkilöä.

Hinta
2356€, sis. alv 24%. Koulutuksen voi maksaa useammassa erässä.

Hakeminen
Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään viimeistään 19.1.2020 Suomen Logoterapiainstituutin hallituksen jäsen Mia Salolle, mia.salo@logoterapia.fi. Hakemus sisältää yhteystiedot, lyhyen koosteen koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä perustelut, mitä varten on hakemassa logoterapiakoulutukseen.

Lisätietoa
mia.salo@logoterapia.fi, 0405851158 tai logoterapia@logoterapia.fi, 040 7342623

Palaa takaisin