Ajankohtaista

Lisätty 18.02.2020

Soveltavaa logoterapiaa (20 op) Helsingissä 26.9.2020 alkaen.


Logoterapeutti LTI® erikoistumisopintojen kolmas opinto- kokonaisuus 26.9.2020 –2021 (yht. 10 kertaa)

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu LTI® -logoterapiaohjaajille, joilla on aiemmin suoritettuna kahden teoriavuoden logoterapiaopinnot ja tarkoituskeskeinen keskustelunohjauskurssi.

Koulutuksen järjestäjä ja kouluttajat

Koulutuksen järjestäjänä on Suomen Logoterapiainstituutti Oy ja pääkouluttajana toimii ja logoterapeutti LIF® Tuula Katainen.

Koulutuksen tavoite

Opiskelun tavoitteena on syventää ja sisäistää logoterapian teoriaa, näkökulmia ja auttamismenetelmiä sekä lisätä opiskelijan ammattiosaamista siten, että hän kykenee siirtämään logoterapian ihmiskäsitystä, arvo- ja tarkoituskeskeisyyttä, teoriaa ja menetelmiä omaan työhönsä, työyhteisöönsä ja elämänpiiriinsä.

Koulutuksen toteutus

Olennainen oppiminen tapahtuu omassa työssä logoterapiaa soveltaen. Oppimista tuetaan lähiopetustilanteissa ohjatusti pienryhmätyöskentelynä ryhmässä ja ryhmästä oppien. Harjoitellaan käytännössä tilanne-esityksien ja tapausesimerkkien kautta erilaisten ongelma- ja ohjaustilanteiden ratkaisemista logoterapeuttisesta viitekehyksestä lähtien ja litteroidaan ne. Lisäksi jatketaan kirjallisuuteen tutustumista itseopiskeluna ja pidetään henkilökohtaista oppimispäiväkirjaa.

Koulutuksen kesto ja laajuus

Koulutus kestää kolme lukukautta ja sisältää 75 lähiopetustuntia sekä työssä oppimista, kirjallisuusopintoja ja oppimistehtäviä etäopiskeluna. Lähiopetuksen menetelmänä käytetään ryhmätyönohjausta, tapausselostusten käsittelyä ja litterointia. Koulutuksen laajuus on 20 op ja se toteutetaan monimuotokoulutuksena.

Koulutuspaikka ja lähiopetuspäivien ajankohdat
Helsinki, Paiuksenkatu 19,00270 Helsinki. Lähiopetuspäivät lauantaisin klo 11.30-17.30.

Syyskausi 2020                      Vuosi 2021 päivämäärät sovitaan yhdessä kouluttajan kanssa, yhteensä 10 tapaamista

La 26.9.                                   
La 24.10.
La 14.11.
La 5.12.
Oikeus päivämäärämuutoksiin tarvittaessa pidätetään
Koulutuksen hinta 1.800,00 € + alv 24 % (432,00 €) = 2.232,00 €.

Koulutukseen ilmoittautuminen ja tiedustelut

Sitovat ilmoittautumiset ja lisätiedot 31.8.2020 mennessä Logoterapiainstituuttiin Riitta Kokki: riitta.kokki@logoterapia.fi, p. 0504317347
kouluttaja Tuula Katainen, puh. 050 340 5740, tuula.katainen@pp.inet.fi

Lämpimästi tervetuloa !


Palaa takaisin