Ajankohtaista

Lisätty 10.12.2020

Logoterapiaa työnohjaajille Turussa 25.3.2021 - 26.11.2021

Logoterapeuttinen ajattelu työnohjauksessa (20 op)

Logoterapeuttinen ajattelu tarjoaa tämän päivän työelämän eri ilmiöihin ja haasteisiin, työn ja organisaation tarkoitukseen sekä kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen pohjaavaa ajattelua ja asennoitumista. Se on elämänmyönteistä, tarkoitusta etsivää, elämän ongelmat tiedostavaa ja hyväksyvää, esteiden ylitse katsovaa sekä toivoa ylläpitävää.

Se haastaa pohtimaan ja kirkastamaan työn, työntekijän, toiminnan ja organisaation alati muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin muuntautuvaa tarkoitusta, arvoja, vastuullisuutta ja vapautta. Se huomioi ja kohtaa ainutlaatuisen ja arvokkaan ihmisen osana kokonaisuutta. Ihminen on aina enemmän.

Sisältö:
Logoterapian peruskäsitteet (8 op)
- Mitä logoterapia on?
- Ihmiskäsitys ja sen merkitys työnohjauksessa
- Elämän ja työn tarkoitus ja arvot
- Virheelliset elämänasenteet
- Logoterapian anti elämän ja työn muutosvaiheissa

Soveltavaa logoterapiaa (12 op)
- Muuttuva johtaminen
- Muuttuva työ ja työympäristö
- Itseohjautuvuus
- Oppiva organisaatio
- Kohtaaminen ja vuorovaikutus
- Verkostoissa toimiminen
- Kriisit työyhteisössä
- Konfliktit ja sovittelu
- Työssä jaksaminen ja työssä jatkaminen

Toteutus: Lähi-, verkko- ja etäopiskelu

Kouluttajat:
Logoterapeutti ja kouluttaja LIF®, BBA, AmO Tuija Widén ja logoterapeutti ja kouluttaja LIF®, DI, AmO Esko Salmi.
Molemmat ovat myös STOry:n hyväksymiä kokeneita työnohjaajia ja työnohjaajien kouluttajia.

Koulutuksen järjestäjä ja lähikoulutuspaikka: Suomen Logoterapiainstituutti Oy, Läntinen Pitkäkatu 33, 20610 Turku

Kontaktiopetuksen päivämäärät
25. - 26.3.2021 aloitusjakso

15. - 16.4.2021

20. -  21.5.2021

10. - 11.6.2021

16. - 17.9.2021

07. - 09.10.2021

04.-05.11.2021

25. - 26.11.2021 päättöjakso

Lisätietoja: Tuija Widén, puh. 044 344 2333 ja Esko Salmi, puh. 044 333 0639

Hinta: 1500,00 + voimassa oleva alv. Maksun voi jaksottaa useampaan erään.

Hakeminen: Vapaamuotoiset hakemukset 7.3.2021 mennessä
Email: logoterapia@logoterapia.fi


Palaa takaisin