Logoterapeutin ja logoterapiaohjaajan eettinen säännöstö

Eettisten ohjeiden tarkoituksena on tukea ja ohjata logoterapeutteja ja logoterapiaohjaajia työssään.

Logoterapia on henkistä, tarkoituskeskeistä psykologiaa, filosofiaa ja psykoterapiaa. Se on käypää hoitoa, ohjausta ja neuvontaa ensisijaisesti ihmisenä olemisen kysymyksiin ja ongelmiin tässä ajassa. Logoterapiassa työskennellään ensisijaisesti ihmisen henkisen tason kautta.

Jatkossa käytetään termiä logoterapeutti tarkoittamaan sekä logoterapeutin että logoterapiaohjaajan koulutuksen suorittaneita.

I

Logoterapeuttina ( LTI ) voi toimia Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n hyväksymän 4,5-vuotisen koulutuksen käynyt henkilö ja logoterapiaohjaajana niinikään Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n hyväksymän 2-vuotisen koulutuksen ja keskustelunohjauksen kurssin hyväksytysti suorittanut henkilö. Logoterapeutti käyttää saamaansa koulutusta ammatissaan erityisosaamisalueenaan. Näin ollen häntä ohjaavat myös oman ammattikuntansa eettiset ohjeet.

II

Logoterapeutti on toiminnassaan ensisijaisesti vastuussa niille ihmisille, joiden kanssa hän työskentelee. Logoterapeuttia sitoo vaitiolovelvollisuus.

III

Logoterapeutti pyrkii toteuttamaan logoterapian ihmiskäsitystä ja maailmankuvaa. Logoterapeutti pyrkii edistämään ihmisarvoista elämää kaikilla elämän alueilla.

IV

Logoterapeutti pitää huolta henkisestä kasvustaan ja työssä kehittymisestään jatkokoulutuksin ja pitämällä yhteyttä muihin logoterapeutteihin.


Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n hallitus 7.1.2006