Logoterapeutti LTI®/LIF®

Logoterapeutti LTI®/LIF® -koulutuksen rakenne ja sisällöt

Logoterapeutti LTI:n koulutus antaa valmiudet oman pohjakoulutuksen viitekehyksessä toimia keskustelunohjaajana ja valmentajana tarkoituskeskeisessä asiakastyössä yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen kanssa. Lisäksi koulutuksen suorittaneet henkilöt, joiden koulutus ja työkokemus on ihmisten parissa tehtävässä työssä, käyttävät  saamaansa koulutusta omassa ammatissaan erityisosaamisalueenaan.

Logoterapeutin LTI® erikoistumisopinnot (100 op) sisältävät eurooppalaisen mallin mukaisen 4,5 vuoden mittaisen koulutuksen. Se muodostuu logoterapiaohjaajan koulutuksesta sekä kahdesta seuraavasta opintokokonaisuudesta:

Logoterapiaohjaaja LTI opinnot suoritettuna

Soveltavaa logoterapiaa (20 op).
- ryhmätyönohjauksellinen vuosi

Logoterapeuttinen omaelämäkerta (20 op). 
- ohjattu oman elämän logoterapeuttinen tarkastelu

Logoterapeutin LTI® sertifikaatti myönnetään vain koulutetuille, jolla on pääsääntlisesti korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulutasoinen ammatillinen koulutus sekä vähintään viiden vuoden työkokemus ihmistä hoitavilla, tukevilla, auttavilla, opettavilla ja ohjaavilla aloilla. Oikeus voidaan myöntää myös muulla koulutuksella sekä pitkällä työkokemuksella.

Logoterapeutti LIF® -lisenssi ja Logotherapeut FLP Europa® myönnetään vain logoterapeutti LTI®:lle, jolla on LTI:n lisäksi 200 tuntia lisäkoulutusta tai muuta työtä logoterapian viitekehyksessä, esimerkiksi tutkimus- tai opetustyötä ja julkaisuja.