Logoterapeutti LTI ®

Logoterapeutti LTI ® -koulutuksen rakenne ja sisällöt

Logoterapeutti LTI:n koulutus antaa valmiudet oman pohjakoulutuksen viitekehyksessä toimia keskustelunohjaajana ja valmentajana tarkoituskeskeisessä asiakastyössä yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen kanssa. Lisäksi koulutuksen suorittaneet henkilöt, joiden koulutus ja työkokemus on ihmisten parissa tehtävässä työssä, käyttävät  saamaansa koulutusta omassa ammatissaan erityisosaamisalueenaan.

Opintojen kesto yhteensä 4 - 4,5 vuotta (100 op)

Logoterapiaohjaaja LTI opinnot suoritettuna

Soveltavaa logoterapiaa (20 op).
- ryhmätyönohjauksellinen vuosi

Logoterapeuttinen omaelämäkerta (20 op). 
- ohjattu oman elämän logoterapeuttinen tarkastelu