Logoterapian sovellusalueet

Frankl toivoi, että logoterapia kehittyy ajassaan. Samalla hän toivoi, että jos kehitettyjä asioita jatkossakin sanotaan logoterapiaksi, niiden tulisi sisältää ainakin logoterapian ihmiskäsitys sellaisenaan.

Logoterapiaa opiskelleiden kautta logoterapian keskeiset ajatukset ja käyttökelpoiset menetelmät ovat levinneet laajalti eri ammattikuntiin. Suomen Logoterapiainstituutti on kouluttanut kesän 2015 loppuun mennessä lähes 250 logoterapian ammattilaista (esimerkiksi terveys- ja sosiaalityö, seurakunnat ja kirkot, kasvatus, opetus ja aikuiskoulutus, kauneus- ja hyvinvointi, organisaatioiden erilaiset asiantuntija-, henkilöstö- ja esimiestehtävät).

Logoterapia soveltuu kaikille erilaisissa elämäntilanteissa ja -vaiheissa oleville ihmisille sekä ammattialoille, joissa tehdään asiakastyötä ja joissa halutaan kehittää toiminnan laatua ja ihmisten hyvinvointia.Paitsi että logoterapia tukee ihmisenä olemista, se tukee myös työelämään liittyvien haasteiden tarkoituskeskeistä ratkaisemista tässä ajassa. Logoterapia on kasvumahdollisuus kaikille organisaatioille ja ammattialoille!

Lue lisää logoterapian vaikutuksista ja sovellusmahdollisuuksista seuraavilla ammattialoilla:

 

”Kyllä me tästä saimme käytännön eväitä työhömme
ja selvästi myös yhteishenkemme vahvistui.”