Logoterapiaohjaaja LTI®

Logoterapiaohjaaja LTI® -koulutuksen rakenne ja sisällöt

Logoterapiaohjaaja LTI:n koulutus antaa valmiudet oman pohjakoulutuksen viitekehyksessä toimia itsenäisesti keskustelunohjaajana yksilöiden ja ryhmien kanssa käsiteltäessä tarkoituskeskeisiä elämäntaidollisia kysymyksiä. Lisäksi koulutuksen suorittaneet henkilöt, joiden koulutus ja työkokemus on ihmisten parissa tehtävässä työssä, käyttävät  saamaansa koulutusta omassa ammatissaan erityisosaamisalueenaan.

Opintojen kesto yhteensä 2 vuotta (60 op)

Logoterapian perusopinnot (25 op).
- avoin kaikille
- 1. teoriavuosi

Logoterapian syventävät opinnot (30 op).
- perusopinnot hyväksytysti suorittaneille
- 2. teoriavuosi

Tarkoituskeinen keskustelunohjauskurssi (5 op)
- vähintään vuoden opinnot suorittaneille
- viisipäiväinen intensiivikurssi