Miksi logoterapiaa?

Logoterapia on ajatonta elämänviisautta, joka uskoo ihmiseen ja inhimillisyyteen. Ihmisellä on aina mahdollisuus valita asennoitumisensa elämässä vastaantuleviin asioihin. Hänellä on myös kyky kasvaa henkisesti itsensä yläpuolelle vaativissakin olosuhteissa.

Logoterapia lisää omaa hyvinvointia ja voimavaroja kohdata ja käsitellä elämässä vastaantulevia asioita ja tilanteita. Näitä ovat esimerkiksi eri ikäkausikriisit, yksinäisyys, parisuhdeongelmat, vanhemmuuden haasteet, lapsettomuus, työttömyys, leskeys, äkilliset kriisitilanteet, onnettomuus- tai kuolemantapaukset. Ihminen voi tuntea myös selittämätöntä henkistä pahoinvointia, olemassaolon tyhjyyttä ja elämän tarkoituksettomuutta.

Logoterapian avulla on mahdollista laajentaa ja syventää omaa olemassa olevaa ammattitaitoa. Logoterapian keskeinen tarkoitus työelämässä on auttaa löytämään työn merkityksellisyys ja mielekkyys. Logoterapia ei vaadi mitään enemmän, vaan mahdollistaa kohtuullisuuden ja inhimillisyyden kokemukset työelämässäkin uudenlaisina ajatusmalleina ja työnilon kokemuksina.

Logoterapiasta moni yksilö / organisaatio on löytänyt ratkaisumalleja selviytyäkseen arjen haasteissa sekä työelämän erilaisissa tilanteissa. Logoterapian keskeiset ajatukset tukevat ihmisenä olemista, lohduttavat, ennaltaehkäisevät ja auttavat löytämään mahdollisuuksia tässä ajassa ja tulevaisuudessa. Logoterapia on kasvumahdollisuus meille kaikille!

Tutustu logoterapian sovellusalueisiin.

 

”Jokaisesta ihmisestä löytyy sisäistä voimaa,
jonka avulla hänellä on mahdollisuus nousta ulkoisen kohtalonsa yläpuolelle.”

Viktor E. Frankl