Finlands Logoterapi-institut AB

Finlands Logoterapi-institut AB grundades år 2003. Institutets uppgift är att producera högklassiga logoterapeutiska och logofilosofiska utbildningar och tjänster samt öka kännedomen om logoterapin i Finland.

Företaget

Institutet är det enda företag i Finland som ordnar långsiktiga utbildningar inom logoterapin enligt den europeiska modellen. De registrerade LTI ® yrkesinriktade utbilningarna är avsedda för alla som är intresserade av psykologi och filosofi.

Den långsiktiga logoterapeutiska undervisningsplanen har godkänts av Deutsche Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse DGLE. Institutet är medlem i Federation Logotherapie Profession Europe FLP-EU och den finska utbildningen fyller deras krav.

Undervisningsplanen uppdaterats kontinuerligt. Alla institutets utbildare är logoterapeuter och har en högskoleutbildning med pedagogisk inriktning eller har en lång erfarenhet som utbildare inom sitt yrke.

Det finns i dag över 200 logoterapeuter och handledare i logoterapin i Finland. Institutet finns både i Åbo och i Imatra men utbildar på flera orter i Finland.

Utbildning

Handledare i logoterapi LTI ® (60 studiepoäng = sp) 2år

Logoterapeut LTI ® 100 sp, 4-4,5 år


Utbildningen ger inte kompetens att arbeta som psykoterapeut.