Tuotetori


Kirja Kpl


Tarkoituskeskeinen ajattelu. Tarkoitus logoterapian viitekehyksessä.

Tarkoituksen, merkityksen ja mielekkyyden kokemukset liittyvät läheisesti ihmisen hyvinvointiin. Tämä on todistettu myös tutkimuksin. Tarkoituskeskeinen ajattelu eli logoterapia tarjoaa tarkoituksen pohdintaan ja löytämiseen viitekehyksen, joka on toiminnallisuudessaan ja sovellettavuudessaan ainutlaatuinen. Tarkoituskeskeinen lähestymistapa voidaan valita paitsi yksilötasolla myös ryhmämuotoisessa tekemisessä tai koko organisaation toiminnan suuntaviitaksi.

Kokoomateoksen tarkoituksena on nostaa esiin, miten tarkoituskeskeistä ajattelua voi hyödyntää elämänkaaren kaikissa vaiheissa ja elämän eri osa-alueilla. Lisäksi kirjassa tarkastellaan, miten logoterapia on vaikuttanut elämän tarkoituksen teoriaan ja tutkimukseen. Se on jatkoa 2012 julkaistulle artikkelikokoelmalle Logoterapia. Peruskäsitteitä, filosofiaa, käytäntöjä.

Kirja sisältää kaksitoista artikkelia. Niissä tarkoitusta käsitellään monipuolisesti teoreettisesti, elämänasenteena, lapsen ja nuoren, kasvattajan ja ohjaajan, työelämän, ikääntyvien ja saattohoidon näkökulmista. Punaisena lankana kuultaa logoterapian keskeinen lähtökohta, arvostava suhtautuminen toiseen ihmiseen, itseen ja kaikkeen ympärillä olevaan. Elämänasenteena tarkoituskeskeinen ajattelu kulminoituu hetken tarkoitusten ymmärtämisessä ja sen mukaisissa valinnoissa ja toiminnoissa. Tarkoituskeskeistä ajattelua voivat soveltaa niin ateistit kuin teistit.
Suomen Logoterapiainstituutti ja kirjoittajat. 2013.
Hinta 30 € + toimituskulut


Logoterapia - Peruskäsitteitä, filosofiaa, käytäntöjä

Mitä logoterapia on? Millaiseen filosofiseen viitekehykseen sesijoittuu? Miten se on päivittynyt neurologi, psykiatri Vikrtor Emil Franklin elämäntyöstä oman aikamme sovelluksiksi? Kirja tarjoaa lukijalle läpileikkauksen logoterapian teoreettisista perusteista ja sen soveltamisesta eri ammattialoille. Kirja on tarkoitettu logoterapian opiskelijoille ja aiheesta kiinnostuneille. Se on hyödyllinen kaikille, jotka pohtivat logoterapian käyttömahdollisuuksia omassa työssään.
Suomen Logoterapiainstituutti ja kirjoittajat. 2012.
Hinta 30 € + toimituskulut


Vapaa ihminen. Viktor Franklin ajattelun juutalainen tausta.

Kirja perustuu Risto Nurmelan teokseen Die innere Freiheit ja käsittelee Viktor Franklin suhdetta uskontoon sekä sitä, miten hänen uskonnollisuutensa vaikutti logoterapiaan. Frankl oli juutalainen, ja siksi erityisenä painopisteenä on juutalaisuuden merkitys logoterapialle. Hän oli holokaustista eloonjäänyt, ja niin myös hänen keskitysleirikokemuksensa vaikutus hänen ajattelullensa on kirjassa etualalla. (Saksankielisen laitoksen Franklin raamatuntulkintaa käsittelevä osa ei sisälly kirjaan).
Otto Zsok kirjoittaa Existenz und Logos -lehdessä: "Luku 2 Viktor Franklin ihmiskäsityksestä kuvaa Franklin keskeisiä teemoja niin tarkasti ja syvällisesti, että ammattilainenkin ällistyy. Jokaiselle logoterapeutille, olipa hän kuinka oppinut tahansa, voin suositella lämpimimmin tätä lukua, kuten koko kirjaakin."
Risto Nurmela. 2013.
Hinta 30 € + toimituskulut


Logoterapia – avain mielekkääseen elämään.

Viktor E. Frankl on eurooppalaisen psykoterapian tunnetuin toisinajattelija. Hän ei koskaan allekirjoittanut maanmiehensä Sigmund Freudin determinististä käsitystä ihmisen perimmäisestä olemuksesta. Frankl ei myöskään hyväksynyt sitä psykoanalyysille ominaista oppia, jonka mukaan ihmisen on parantuakseen neurooseistaan ymmärrettävä niiden syyt. Frankl oli psykoterapian uudistaja. Tämä kirja ei ole vain paras suomenkielinen johdatus Franklin ajatteluun. Se on myös mullistava lukukokemus, joka hämmentää ja herättelee kaikkia psykologiasta ja psykoterapiasta kiinnostuneita. Lyhytterapiainstituutti. 2005.
Hinta 35 € + toimituskulut.


Elämällä on tarkoitus - logoterapeuttinen ajattelu itseavun välineenä

Opaskirja, joka on tarkoitettu kaikenlaisille ihmisille asemasta tai elämäntilanteesta huolimatta. Opas kertoo, miten jokainen meistä voi halutessaan logoterapeuttisen ajattelun avulla auttaa itse itseään ja läheisiään keventämään kuormaansa ja löytämään todellista mielekkyyttä ja sisältöä elämäänsä.
Suomen Logoterapiainstituutti. 2010.
Hinta 15 € + toimituskulut

 


Elämäntaidon eväsreppu.


Sisältää logoterapian keskeisiä ajatuksia, jotka esitetty käytännönläheisesti. Tarkoitettu kenelle tahansa, joka haluaa hyödyntää logoterapian ajatuksia omassa työssään tai esitellä niitä lähipiirilleen.
Suomen Logoterapiainstituutti. 2007.    
Hinta 15 € + toimituskulut


Ihmiskäsitys, arvot ja kasvatus Franklin ja Böschemeyerin logoterapioissa.

Kirjassa tarkastellaa logoterapioiden peruskäsitteitä, erityisesti ihmiskäsitystä ja arvoja ja sitä, mitä niistä seuraa kasvatukselle. Samalla esitellään logoterapian työskentelymenetelmiä.
Pykäläinen Lauri. Akateeminen väitöskirja. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. 2004. 
Hinta 30 € + toimituskulut.

 


Tilaajan yhteystiedot:

Yritys/yhdistys:
Tilaajan nimi:
Osoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Puhelin:
Email:

Toimitustapa:

Postiennakolla
Laskulla

Logoterapia - Peruskäsitteitä, filosofiaa, käytäntöjä
Mitä logoterapia on? Millaiseen filosofiseen viitekehykseen sesijoittuu? Miten se on päivittynyt neurologi, psykiatri Vikrtor EmilFranklin elämäntyöstä oman aikamme sovelluksiksi?Kirja tarjoaa lukijalle läpileikkauksen logoterapian teoreettisistaperusteista ja sen soveltamisesta eri ammattialoille.Kirja on tarkoitettu logoterapian opiskelijoille ja aiheesta kiinnostuneille. Se on hyödyllinen kaikille, jotka pohtivat logoterapian käyttömahdollisuuksia omassa työssään.
Suomen Logoterapiainstituutti Oy ja kirjoittajat (2012)
Hinta 35 € + toimituskulut