Työelämävalmennukset ja -konsultaatiot

Logoterapian mukaan ammatillisuuteen kuuluu aina myös inhimillinen ulottuvuus - kyky toimia ihmisenä ihmiselle. Kun ammatillisuutta tuetaan ja kehitetään logoterapian viitekehyksestä, keskiössä on ihmislähtöinen, ihmisen ainutlaatuisuuden huomioonottava sekä tulevaisuuden mahdollisuuksiin keskittyvä valmennusmenetelmä.

Yksilö- ja ryhmävalmennuksina toteutettavat logoterapeuttiset työelämävalmennukset ja -konsultaatiot ovat ajankohtaisia, kun organisaatiossanne halutaan esimerkiksi:

Koulutetut asiantuntijamme ovat valmiita kulkemaan hetken rinnallanne auttaakseen sinua tai teitä organisaationa löytämään piilevät kykynne ja voimavaranne.

Ota yhteyttä ja kysy lisää.

 

”Näitä logoterapian ajatuksia pystyi hyvin soveltamaan
omaan työhön ja työyhteisöön, ainakin minua tämä prosessi auttoi
ja voin soveltaa uusia ajatuksiani myös yksityiselämässäni.”