Työhyvinvointi ja työyhteisöjen kehittäminen

Me kaikki etsimme hyvinvointia ja voimavaroja jaksaaksemme työelämän haasteissa. Logoterapeuttisesta viitekehyksestä ja sen keskeisistä ajatuksista on löydettävissä vastauksia ja ratkaisumalleja kysymyksiin: Mistä ja miten syntyy työnilo?  Miten jaksaa jatkuvassa muutoksessa? Miten selvitä työpaikan ristiriitatilanteissa?

Käyttämiemme yhteistoiminnallisten menetelmien avulla moni työyhteisö on parantanut omaa toimivuuttaan ja toiminnan laatua niin asiakastyössään kuin sisäisissä yhteistyösuhteissaan.

Esimerkkejä työhyvinvointiin ja työyhteisöjen kehittämiseen liittyvistä koulutuksistamme (kesto muutaman tunnin tietoiskusta useamman kuukauden syväprosesseihin):

Vinkki: "Logoterapian anti työelämässä" on mainio tietoisku esimerkiksi työyhteisönne tyky-/tyhypäivillä.

Räätälöimme mielellämme myös täydennyskoulutusta juuri teidän organisaationne tarpeisiin.  Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

 

”Parantuneesta työmotivaatiosta hyötyvät
niin me työntekijät kuin asiakkaatkin.
Ja se näkyy varmasti tuloksessakin.”