Työnohjaus

Logoterapeuttisen tarkoitus- ja voimavarakeskeisen työnohjauksen keskiössä ovat yksilön ammatillinen uusiutuminen sekä työssä jaksaminen.  Yksilö-, esimies- ja ryhmätyönohjaukset ovat luottamuksellisia ja tavoitteellisia prosesseja, joissa logoterapian viitekehykseen perehtynyt koulutettu työnohjaaja nojaa vahvasti logoterapian keskeisiin periaatteisiin ottaen toiminnassaan huomioon ihmisen ainutkertaisuuden ja hänen kykynsä tehdä vastuullisia valintoja.

Työnohjaus auttaa työnohjattavaa löytämään itsestään ne henkilökohtaiset voimavarat, joiden avulla suoriutua työtehtävästä ja itselle asetetuista tavoitteista, kehittää itseään ja uusiutua, saada oivalluksia ja lisää hyvinvointia, jaksamista sekä tekemisen iloa.

Työnohjauksellisilla menetelmillä on mahdollista kirkastaa omia näkökulmia suhteessa perustehtävään ja työyhteisön jäsenenä toimimiseen sekä löytää erilaisia tarkoituksenmukaisia tapoja toimia erilaisissa työelämässä vastaan tulevissa tilanteissa ja haasteissa.

Työnohjaussopimusta solmittaessa sovitaan yhdessä työnohjauksen tavoitteet, kesto ja aikataulutus. Tutustu asiantuntijarekisterissämme oleviin työnohjaajiin tai ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

 

”Olet tarvinnut kaikki kokemuksesi, jotta olet se mikä tänään olet.”
Viktor E. Frankl