Valikko

AUTOBIOGRAFIA 2023-2024 

– logoterapeuttinen oman elämän ohjattu tarkastelu (20 op) 

Kohderyhmä ja tavoite 

Koulutus on ammatillista lisäkoulutusta ja tarkoitettu logoterapiaohjaajille LTI®, joilla on aiemmin suoritettuna myös ”Soveltavaa logoterapiaa – logoterapiaa asiakastyössä” (20 op). Koulutuksen kuluessa toteutetaan oman elämän eksistentiaalista analysointia elämäkerran kirjoittamisen ja ohjatun tarkastelun avulla psykologian tohtori, logoterapeutti Elisabeth Lukasin kehittämällä tarkoitusorientoituneella menetelmällä. Tavoitteena on välttää oman elämän mahdollisesti traumaattistenkin kokemusten siirtyminen asiakastyöhön sitä hankaloittavalla tavalla ja muuntaa koettu ymmärrykseksi ja voimavaroiksi tulevaisuuden rakentamiseen ja asiakkaan tukemiseen. Prosessin kuluessa saadaan myös valmiudet asiakasryhmien ja yksilöiden vastaavan työskentelyn ohjaamiseen. Ryhmässä ja läsnä ollen toteutus noudattaa Lukasin edellyttämää pedagogiikkaa. Koulutus muodostaa logoterapeutti LTI®:n vaatimusten mukaisen koulutuksen viimeisen osion. 

Koulutuksen lähijaksot ja teemat 2023-2024 klo 09.00-16.30. 

 • to 14.09.2023 Orientaatio ja apuna käytettävät menetelmät 
 • to 12.10. Vanhempani – aika ennen syntymääni 
 • to 09.11. Lapsuuteni aika ennen kouluikää 
 • pe 8.12. Kouluaikani. 
 • pe 12.01.2024 Aikuisuuteni tähän asti. 
 • pe 16.02. Nykyisyyteni ja lähitulevaisuuteni 
 • pe 15.03. Kaukaisempi tulevaisuuteni. 
 • pe 12.04. Kuolemani. 
 • pe 10.05. Jättämäni jäljet – aika kuolemani jälkeen. 
  • Kokemukset ja oppi työskentelymallista. 
  • Koontia asiakastyötä varten. 
  • Koulutuksen ja oppimisen arviointi.
  • Logoterapeutti LTI® -koulutuksen päättö ja todistukset. 

Päiviin sisältyy tunnin lounastauko ja pari kahvitaukoa. Suomen Logoterapiainstituutti 0y (Y-tunnus 1812086-0) www.logoterapia.fi Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku 

Koulutuksen kesto ja laajuus 

Koulutus toteutetaan kahden lukukauden aikana ja se sisältää 75 lähiopetustuntia. Oppiminen tapahtuu kirjoittamalla omaa elämäkertaa yhdeksän jakson osioissa ja tarkastelemalla sitä ohjatusti tapahtumien, tunteiden, ajatusten ja tarkoituksen näkökulmasta yksin kirjoittaen ja ryhmässä läpikäyden. Tavoitteena on löytää uusia näkökulmia ja ymmärrystä sekä tarkoituksia aiemmista vaiheista edessä olevaan elämään. Nykyisyyttä ja tulevaisuutta käsittelevien jaksojen päämääränä on oivaltaa selkeästi omien valintojen mahdollisuus, vastuullisuus ja merkitys. Ihminen on sekä luotu että myötäluoja (Frankl). 

Opiskeluun liittyy myös kirjallisuuden omaksumista ja referointia. 

Opintojen laajuus on 20 op. Vastuullinen kouluttaja Suomen Logoterapiainstituutti Oy, joka on FLP-EU:n (eurooppalainen logoterapia-ammattilaisten yhteistyöyhtymä) täysivaltainen perustajajäsen. 

Kouluttaja 

VTM, työnohjaaja, logoterapeutti LIF ® Pirjo Möller. 

Koulutuksen hinta 

1800 € + voimassa oleva arvonlisävero. Maksun voi suorittaa useassa erässä. 

Tiedustelut 

Pirjo Möller 044-34 89 733, [email protected] tai [email protected] 

Paikka ja vastuullinen kouluttaja 

Suomen Logoterapiainstituutti Oy, Yhteisötalo Lounatuulet, Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku