Tulevaisuudessa on mahdollisuuksia

On hyvä pohtia vahvuuksia, osaamisia ja odotuksia- ja puhua niistä jonkun kanssa.

Se vahvistuu, mitä myös ajattelee.

 

Mitkä ovat sinun vahvuutesi, osaamisesi ja odotukset tulevaisuutta kohtaan?

Sinussa on ryhtymisen voimaa, voima muuttaa näkökulmiasi ja voima luottaa elämään ja sen tuomiin uusiin mahdollisuuksiin. 

Löydätkö voimavarasi?

Vääränlainen asennoituminen itseen ja toisiin kuluttaa voimia.
Ryhtymisen voimaa saamme kaikki, kun näemme seuraavat asiat:

Tulevaisuuden mahdollisuudet

Huolehdimme itsestämme ja myös toisista

Odotamme hyviä asioita

Pysähdy tarkastelemaan elämääsi ja sen mahdollisuuksia.

Kunnioita itseäsi, olet ainutkertainen ja arvokas, juuri tällaisena kuin olet!

Sinun ja meidän kaikkien on hyvä omaksua itsestämme käsitys, joka pitää meidät hyvinvoivina, rohkeina ja iloisina. Olen tärkeä ja arvokas!

Hyvinvointi- mitä se on?

Mitä hyvinvointi on sinun kohdallasi?
Mistä se koostuu?
Pysähdy oman elämäsi tarkasteluun.

 

Voimme aina hyödyntää vahvuuksiamme ja osaamistamme – ne eivät katoa, vaikka olosuhteet muuttuisivat.

Osaatko hyödyntää osaamistasi?

Hyväksy tosiasiat mutta hyväksy myös muutos ja kasvu itsessäsi

Hae niiden lähelle, jotka välittävät turvallisuuden tunnetta ja luottamusta sekä uskoa ja toivoa huomiseen

Vaikka elämässä olisi rajoitteita, ne eivät estä mahdollisuuksia, vaikka ympäristö ja tämän päivän haasteet olisivat muuta kuin toivomme tai odotamme