Valikko

Lapsistamme ja nuoristamme on kysymys. Miten logoterapian ajatukset auttavat lapsen kohtaamisessa ja tukemisessa? -verkkokurssi

Kuvaus

Ajassamme on selkeästi antropologista, eettistä ja eksistentiaalista kriisiä, jossa ihmisyys ja jokaisen ihmisen elämän arvo ja tarkoituksellisuus ovat kadoksissa. Lapset ja nuoret kokevat sen usein toivottomuutena, ahdistuneisuutena ja mm. agressioina, depressioina, addiktioina. He kaipaavat rinnalleen kuuntelevaa, läsnäolevaa aikuista kasvuun kuuluvien eksistentiaalisten kysymysten pohdintaan, eivät aina terapeuttia tai terveydenhuollon ammattilaisia.

Logoterapia antaa eväitä yhtä hyvin normaalin kasvun tukemiseen, kriisien ennalta ehkäisemiseen, kasvuhäiriöiden oikaisemiseen, kriisien ja suurtenkin ongelmien käsittelyyn, jatkohoitoon ja -ohjaukseen. Se antaa valmiuksia erilaisten diagnooseiksi realisoituneiden ominaisuuksien ja häiriöiden keskellä myös lapsen ja nuoren kokonaisen elämän ja tulevaisuuden tukemiseen.

Työntekijälle logoterapiasta löytyy näkökulmia omannäköisensä ammatillisuuden rakentamiseen, varmuutta ja luottamusta epävarmuuden keskelle. Eettinen stressi vähenee ja työhyvinvointi vahvistuu.

Aika ja paikka

4.10-5.10.2023 klo 10:00 – 16:00

Reaaliaikainen etätoteutus verkossa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu laajasti kaikille lasten ja nuorten hoidon ja kasvun tukemisen kentässä toimiville aikuisille: lastensuojelun päätöksiä tekevät viranomaiset, perhekotien ja laitoshoidon henkilöstö, kuntien perhetyöntekijät, sijaisvanhemmat, tukivanhemmat, alan järjestöjen työntekijät, koulumaailmassa moniammatillisesti lapsen ja nuoren parhaaksi toimivat, kuten kuraattorit, avustajat, opettajat, kouluterveydenhuolto. Koulutus soveltuu myös nuorisotyöntekijöille sekä kasvatus- ja perheneuvoloiden henkilöstölle.

Sisältö

  • Antaa ymmärrystä ja valmiuksia lapsen ja nuoren kasvun tukemiseen omaksi, autenttiseksi ja ainutkertaiseksi itsekseen.
  • Ymmärrystä vanhemman ja työntekijän oman ihmiskäsityksen merkityksestä työssä. Logoterapian ihmiskäsityksen kirkastaminen.
  • Eväitä arvostavaan kohtaamiseen ja aikuisena rinnalla olemiseen – lapsen ja nuoren tasolle nousemiseen.
  • Oman työn tarkoituksellisuuden sisäistämiseen ja työnilon ja toivon säilyttämiseen.
  • Uusia näkökulmia ja levollisuutta ammatillisuuden pohtimiseen ja ymmärtämiseen.

Kouluttajat

Esko Salmi ja Päivi Raikaslehto.

Kouluttajat ovat suorittaneet omien ammatillisten ja korkeakoulu-tutkintojensa lisäksi 4,5 -vuotiset ( 100 op) Logoterapeutti LTI® -opinnot sekä täydentäneet niitä käytännön työssä sekä lisäopinnoin siten, että heille on myönnetty eurooppalaisen logoterapeuttien ammatillisen yhteistyöorganisaation (FLP-EU) vaatimusten mukaisesti lisenssin logoterapeutti LIF® käyttöoikeus. Mukana on runsaasti kokemusta biologisesta, sijais-, adoptio- sekä tukivanhemmudesta, sijaisvanhempien sijaistamisesta ja heidän mentorinaan toimimisesta. Kouluttajat ovat myös kokeneita lastensuojelukentänkin työnohjaajia ja alan työyhteisöjen kouluttajia.

Hinta

390 €/ osallistuja. Maksu laskutetaan.

Ilmoittautumiset

20.09.2023 mennessä Hämeen kesäyliopiston sivuilla