Valikko

Mielen kuntokoulua -kurssi

Kuvaus

Kurssilla käsitellään prof. Viktor E. Franklin kehittämän logoterapian ajatuksia mielen hyvinvointiin ja elämän tarkoituksen löytämiseen. Kokonaisvaltainen kunnosta huolehtiminen on elämänlaatua nostava ja jo tunnettu keino. Fyysinen ja psyykkinen kuntokoulu ovat tuttuja käsitteitä, mutta mielen kuntokoulua tarvitaan niiden lisäksi. Ajatus pohjautuu logoterapian ihmiskäsitykseen, missä fyysinen, psyykkissosiaalinen ja henkinen olemuspuoli muodostavat kokonaisuuden ja sen kaikki ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa ja siten kokonaishyvinvointiin.

Aika ja paikka

12.06.2023 klo 10:00 – 16:00, Hämeenlinna (Korkeakoulukeskus)

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ikään ja elämäntilanteeseen katsomatta kaikille, jotka haluavat pohdiskella omaa perusasennoitumistaan elämäänsä ja olosuhteisiinsa ja löytää uutta perspektiiviä elämänsä faktoihin sekä kokemukseensa. Uusilla näkökulmilla voi löytyä uutta ymmärrystä ja vapautuvia voimavaroja elämäniloon ja tarkoituksellisuuteen muuttuneissakin olosuhteissa.

Sisältö

Kurssilla käsitellään lyhyiden teoriatietoiskujen ja narratiivisen aineiston (kertomukset) avulla keinoja nähdä asiat toisesta tulokulmasta.
• logoterapian arvostava käsitys ihmisestä
• elämän lahja- ja tehtäväluonne
• epäterveellisiä ja hyvinvointia syöviä käsityksiä ihmisestä ja elämästä
• terveyttä ja hyvinvointia ylläpitäviä käsityksiä ihmisestä ja elämästä
• ihmisenkokoisella paikalla on turvallista ja hyvä olla
• mitä on hyvä elämä? Millaiset ihmisenä olemisen taidot tukevat hyvinvointia ja hyvää elämää?
• ihmisenä elämisen tehtävistä uutta potkua arkeen

Kouluttajat

VTM, logoterapeutti LIF®, työnohjaaja Pirjo Möller Suomen Logoterapiainstituutista

Hinta

195 € / osallistuja

Ilmoittautumiset

02.05.2023 mennessä Hämeen kesäyliopiston sivuilla