Valikko

MINUN ELÄMÄNI – elämäkertakurssit alkaen 6.4. (verkossa) sekä 3.8. (Turussa)

Sisältö

Minun elämäni -kurssilla omaa elämänkulkua tarkastellaan uusista näkökulmista sellaisena kuin se meille tällä hetkellä näyttäytyy ja suuntaudutaan edessä olevaan elämään voimavara- ja tarkoituskeskeisesti.

Tarkastelun viitekehyksen kurssille antaa psykiatrian ja neurologian professori Viktor E. Franklin kehittämä logoterapia ja eksistenssianalyysi. Menetelmä pohjautuu Franklin oppilaan, psykologian tohtori Elisabeth Lukasin luomaan työskentelymalliin.

Kenelle

Kurssi sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tarkastelemaan oman elämänsä kulkua, niin tätä hetkeä, mennyttä, kuin tulevaakin, ja rakentamaan elämänkaarestaan kokonaisen sekä kehittymään ihmisenä. Kurssi ei korvaa logoterapeuttien koulutukseen kuuluvaa autobiografia- opintokokonaisuutta. 

Tavoitteet

Tavoitteena on johdattaa kurssilaiset soveltamaan logoterapeuttisia näkökulmia elämän tarkastelussa kurssin aikana ja hyödyntämään niitä elämässään sen jälkeen. Parhaimmillaan sekä nykyisyys, tulevaisuus että tämä hetki koetaan tarkoituksellisina ja voimavaroja antavana. Huomataan, että tärkeää on paitsi vastaanotettu, myös annettu ja aikaansaatu, sekä ilot että surut, kaikki eletty ja koettu. Huominen tuntuu kutsuvalta, vaikka se on vielä tuntematonta. Logoterapian perusajatus, että ihminen on tulevaisesti, tarkoittaa sitä, että kurssin tavoitteena on antaa meille välineitä oman identiteettimme korjaavaan rakentamiseen. 

“Ihminen on aina jotakin muuta, jotakin enemmän, kuin ….menneisyytensä, vaikeutensa, sairautensa, menetyksensä …, jotakin paljon enemmän.” 

Viktor E. Frankl

Toteutus

Kurssi koostuu ohjatusta itsenäisestä työskentelystä vaiheittaisen elämäkertakirjoittamisen ja pohdinnan sekä ryhmäkokoontumisissa tapahtuvan tarkastelun ja uusien näkökulmien löytämisen osioista.Ryhmäkertojen välillä kirjoitetaan vaihe kerrallaan omaelämäkertaa, jota tarkastellaan ohjatusti ensin yksin ja sitten ryhmässä. Menetelmänä käytetään Lukasin autobiografia-mallia sekä hoitava elämäntase -tarkastelua. Yhteisiä kokoontumiskertoja on seitsemän, keskimäärin kahden viikon välein, kolme tuntia. 

 Aloitusjaksolla perehdytään logoterapian perusteisiin: ihmiskäsitykseen, elämäntarkoitukseen, menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden käsittelytapoihin. Tutustutaan myös elämäntase-työmenetelmään ja kurssin tavoitteisiin. Seuraavat pienryhmäistunnot käsittelevät kuutta elämänvaihekokonaisuutta: vanhempani ennen minua sekä varhaislapsuuteni, kouluaikani ja nuoruuteni, aikuisuuteni tähän asti ja nykyisyyteni, lähi- ja kaukaisempi tulevaisuuteni sekä kuolemani ja jättämäni jäljet. Viimeinen kokoontuminen kokoaa kurssin antia, kokemuksia, saatua oppia, suuntaa ja rohkeutta. 

Kutakin elämänvaihetta tarkastellaan neljän eri näkökulman avulla: faktakuvaus ajasta, kokemani tunteet, syntyneet ajatukset sekä mahdolliset tehtävät nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Tarkastelussa korostuu nykyisyyden valintojen merkitys: miten suhtaudun menneeseen, miten rakennan tulevaa. Miten hyvästelen menneisyyden kokemukset, pettymykset, epäonnistumiset ja väärät valinnat? Miten käännän voimavaroiksi oppimani ja kokemani? Miten opin tunnistamaan valinnan paikkani ja tekemään mielekkäät ratkaisut. 
Päättöjaksolla käsitellään sitä, miten löydän mielekkyyttä elämässäni nyt ja tulevaisesti ja miten rakennan omaa identiteettiäni autonomiseksi ja autenttiseksi?

Aika ja paikka

Seuraavat Minun elämäni – elämäkertakurssit toteutetaan kahtena erillisenä kurssina 2021. Ensimmäinen kurssi toteutetaan verkkokurssina 6.4.2021 alkaen, toinen läsnäolokurssina 3.8.2021 alkaen Suomen Logoterapiainstituutissa Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku. 

Verkkokurssi tiistaisin klo 17.00-20.00      Läsnäolokurssi tiistaisin  klo 17 – 20.00
06.04.2021                                                                  03.08.2021
13.04.2021                                                                  10.08.2021

27.04.2021                                                                  24.08.2021      
11.05.2021                                                                  07.09.2021
25.05.2021                                                                  21.09.2021

08.06.2021                                                                  05.10.2021

22.06.2021                                                                  19.10.2021

Kouluttaja ja ilmoittautuminen

Kouluttajana sosionomi (YAMK), työnohjaaja LTI® ja STOry, logoterapeutti LIF® Päivi Raikaslehto.  Ilmoittautuminen kouluttajalle: paivi.raikaslehto@gmail.com ja 040 7686150 tai logoterapia@logoterapia.fi ja 040 7342623. Kouluttajalta myös lisätietoja. Paikat täytetään ilmoittautumisten saapumisjärjestyksessä. Mukaan otetaan 5-6 henkeä kurssia kohden. 

Hinta

Koulutuksen kokonaishinta on verkkokurssilla 500 € + alv 120€ = 620€/ he ja läsnäolokurssilla 650€ + alv 156€ = 806€/ he.

Kurssihinnan voi maksaa useammassa erässä. 

   

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Vieritä ylös