Valikko

Lastensuojelun erikoistumisopinnot

(25 op)

Koulutuksen tavoitteena on antaa ymmärrystä ja valmiuksia lapsen ja nuoren kasvun tukemiseen omaksi, autenttiseksi itsekseen. Se antaa valmiuksia arvostavaan kohtaamiseen ja aikuisena rinnalla olemiseen – lapsen ja nuoren tasolle nousemiseen. Lastensuojelun erikoistumisopinnot tähtäävät oman työn tarkoituksellisuuden ja työnilon säilyttämiseen ja ne tuovat levollisuutta uudenlaisen ammatillisuuden pohtimiseen ja ymmärtämiseen.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunnattu kaikille, jotka toimivat lasten ja nuorten hyväksi.

– päätöksiä tekevät sosiaalityöntekijät
– lastensuojeluhenkilöstö laitoksissa
– sijaisvanhemmat
– kuntien perhetyöntekijät
– koulumaailmassa moniammatillisesti lapsen ja nuoren parhaaksi toimivat
– nuorisotyöntekijät
– biologiset vanhemmat

Koulutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Se koostuu luennoista (lähi- ja zoom), ryhmäkokoontumisista sekä -pohdinnoista, kirjallisuuden omaksumisesta, kirjallisista oppimistehtävistä sekä kirjallisesta lopputyöstä ja sen esittämisestä.

Vieritä ylös