Valikko

Koulutukset

Etsitkö arkeesi tai työhösi lisää voimavaroja? Etsitkö ammatillisesti uutta suuntaa? Oletko kiinnostunut ihmisenä kehittymisestä?

Suomen Logoterapiainstituutti tarjoaa hyvinvointiin, jaksamiseen ja elämäntaitoihin liittyviä koulutuksia, valmennuksia, luentoja ja seminaareja sekä yksityisille että yrityksille.

Koulutuskalenteri

Minun elämäni – kurssi LIVE

Koulutuksiin on jatkuva haku ja uusi ryhmä perustetaan, kun osallistujia on riittävästi. Seuraavan koulutus suunnitellaan alkavaksi  5.10.2022. Tämä kurssi pidetään läsnäolokoulutuksena.

Lue lisää »

Rekisteröidyt ammatilliset lisäkoulutukset

Logoterapeutti LTI®

Koulutuksessa on vankkojen teoriaopintojen lisäksi vahva käytännöllinen ote. Tavoitteena on sisäistetty logoterapia, jota opinnot suorittanut osaa siirtää kaikkeen käytännön työhön asiakkaittensa parhaaksi.

Logoterapiaohjaaja LTI®

Logoterapiaohjaajan opinnot ovat ensimmäinen askel matkalla logoterapeutiksi. Ilman logoterapian jatko-opintoja koulutuksen voi suorittaa myös oman ammatin lisäkoulutukseksi.

Tarkoituskeskeinen työnohjaaja ja työelämävalmentaja LTI®

 Koulutus antaa valmiuksia työn tarkoituksen, merkityksen ja motivaation pohdintaan. Se auttaa lisäämään arvo- ja tarkoituskeskeistä osaamista työssä, elämässä ja  työyhteisöissä.

Vanhustyöntekijä LTI®

Koulutus on tarkoitettu ammatilliseksi lisäkoulutukseksi hoivakotien ja kotihoidon hoitotyön ammattilaisille, joilla on alan koulutus ja vankka työkokemus sekä halu kehityä omassa työssään.

Lastensuojelun erikoistumisopinnot

Opinnot antavat ymmärrystä ja valmiuksia lapsen ja nuoren kasvun tukemiseksi – lapsen ja nuoren tasolle nousemiseen. Koulutus sopii kaikille lasten ja nuorten hyväksi toimiville tahoille.

Vanhustyöntekijä LTI®

Koulutus on tarkoitettu ammatilliseksi lisäkoulutukseksi hoivakotien ja kotihoidon hoitotyön ammattilaisille, joilla on alan koulutus ja vankka työkokemus sekä halu kehityä omassa työssään.

Verkkokoulutukset

Järjestämme koulutuksia myös verkossa. Tiedotamme uusista koulutuksista pian tai kysy lisää, jos haluat tilata oman koulutuksen.

Muut kurssit

Logoterapiaa työnohjaajille

Kurssi opettaa keskittymään ajan haasteisiin merkityksellisyyden, tarkoituksellisuuden ja mielekkyyden tunnistamisen kautta. Se auttaa laajentamaan ja muuttamaan näkökulmaa ja tuo arvot näkyviksi työnohjaustyössä. Kurssi antaa työnohjaajille uutta käyttöfilosofiaa, työkaluja ja varmuutta työnohjaustyön tekemiseen.

Räätälöitävät koulutukset

Järjestämme asiakkaiden toiveiden ja tarpiden mukaan luentoja, koulutuspaketteja tai koulutus- ja kehityspaketteja. Koulutuksia voidaan pitää asiakkaan tarpeen mukaan esimerkiksi elämän muutosvaiheiden kohtaamisessa, vuorovaikutustaitojen kehittämisessä, arvojen todeksi elämisessä tai työyhteisöjen muutostilanteissa