Valikko

Logoterapia

Logoterapia on tarkoituskeskeistä psykologiaa ja filosofiaa. Vapauteen, vastuullisuuteen ja toivoon perustuva ihmiskäsitys tarjoavaa Sinulle mahdollisuudet rauhassa valita elämäntilanteeseesi ja tarpeisiisi soveltuvimmat logoterapian hyvinvointia ja voimavaroja tarjoavat ajatukset ja menetelmät.

Elämänmyönteisenä maailmankatsomuksena ja elämänfilosofiana logoterapia tuo apua erilaisissa elämänkulkuun kuuluvissa ja odottamattomissa elämänvaiheissa, -tilanteissa, kriiseissä ja kohtaloniskuissa, elämän tarkoituspohdinnoissa sekä ihmisenä kasvun ja ammatillisen kehittymisen prosesseissa.

Motivaatioteoriana logoterapian anti sopii oman itsen kasvun lisäksi kaikille sellaisille ammattialoille, missä ollaan tukemassa asiakkaan kasvua, vastuunottoa, vastuullista itseohjautuvuutta ja rajojensa tunnistamista. Logoterapiaa ammatillisena lisäkoulutuksena opiskelevat tulevat mm. sosiaali- ja terveysalalta, opetuksen ja kasvatuksen, sielunhoidon ja diakonian, ohjauksen ja neuvonnan aloilta, samoin työnohjauksen, esimiestyön ja työyhteisöjen kehittämisen henkilöstöä. Mukana on ollut myös opiskelijoita poliisin ja vankeinhoidon ammattialoilta.

Logoterapia pähkinänkuoressa

Logoterapia on prof. Viktor E. Franklin (1905-1997) kehittämää henkistä, tarkoituskeskeistä elämän-filosofiaa ja psykologiaa. Se on käypää hoitoa, ohjausta ja neuvontaa tässä ajassa ensisijaisesti ihmisenä olemiseen liittyviin kysymyksiin ja ongelmiin. Nämä ovat valtaosaltaan henkisen tason kysymyksiä, jotka ratkaisemattomina tai väärin ratkaistuina voivat aiheuttaa fyysisiä ja psykososiaalisia ongelmia ja sairauksia. Niihin taas hoitoa ovat lääkehoito tai muu fyysistä olemusta koskeva hoito tai psykoterapia.

Psykoterapiassa työskennellään psyykkisellä ulottuvuudella, logoterapiassa henkisellä tasolla. Logoterapia ei ole siten ensisijaisesti psykoterapiaa, joskin siinä on menetelmiä, joilla voidaan hoitaa psyykkisiäkin ongelmia, kuten pelko- ja pakko-oireita. Näissäkin hoitomenetelmissä on mukana henkisen tason työskentelyä, kuten itsen transsendenssia ja itsestäänetääntymistä.

Frankl näki, että ihmisen perimmäinen tarve on kokea elämänsä mielekkäänä, merkityksellisenä. Tarkoituksen löytämisen kautta ihmisen on mahdollista löytää itsessään olevat potentiaalit jopa kestää mitä tahansa elämässä vastaantulevaa. Ihmisellä ei ole aina vapautta valita tai muuttaa olosuhteitaan, mutta hänellä on silloinkin vapaus valita suhtautumisensa niihin. Ihminen on vapaa tekemään valintansa, mutta hän on myös vastuussa niistä.

Logoterapian käsitys ihmisestä ja ihmisenä olemisesta on lohdullinen ja arvostava. Ihminen on fyysinen, psyykkissosiaalinen ja henkinen kokonaisuus. Vaikka fyysinen ja psyykkinen sairastuisi, henkinen ei koskaan. Ihmisen menneisyys ei lopultakaan määritä, mihin hänellä on tulevaisuudessa mahdollisuuksia. Ihminen voi kehittyä omaksi autonomiseksi, autenttiseksi ja ainutkertaiseksi itsekseen elämänsä loppuun asti.

Viktor E. Frankl

 • Väitteli lääketieteen ja neurologian tohtoriksi 1930
 • Filosofian tohtori 1949
 • Neurologian ja psykiatrian klinikan johtaja Wienissä 1946-1970 toimien samanaikaisesti myös näiden tieteenalojen professorina Wienin yliopistossa
 • Logoterapian professuuri Kalifornian yliopistossa ja 29 kunniatohtorin arvonimeä ympäri maailmaa
 • Kirjoittanut 32 teosta, jotka käännetty noin 38:lle kielelle
 • Kirjoittanut n. 700 tieteellistä artikkelia
 • Luennoi  aikanaan 209:ssa yliopistossa, yli 40:ssa maassa
 • Tunnetuin kirja: Ihmisyyden rajalla (Man´s Search for Meaning)

Elisabeth Lukas

 • Professori Viktor E. Franklin oppilas
 • Psykologian torhtori Wienin yliopistosta 1972
 • Toimi kliinisenä psykologina yli 30 vuotta
 • Erikoistui työssään logoterapian soveltamiseen ja kehittämiseen psykoterapiassa
 • perusti Süddeutsches Institut für Logotherapie GmbH
  (= Etelä-Saksan Logoterapiainstituutti) 1986
 • käynnisti logoterapeutin vastaanottopalvelut sekä pitkäkestoisen logoterapeuttikoulutuksen
 • Frankl kuvaa Lukasia ensimmäisen systemaattisen ammatillisen logoterapeuttikoulutuksen luojana
 • Lukas on julkaissut 149  kirjaa ja niitä on käännetty 19 kielelle  

Uwe Böschemeyer  

Väitellyt Hampurin teologisessa tiedekunnassa 1975, teemana Eksistenssianalyysin ja logoterapian tarkoitus-käsite teologisesta näkökulmasta. Sen pohjalta ensimmäinen kirja nimellä ”Tarkoitus-kysymys psykoterapiassa ja teologiassa. Viktor E. Franklin eksistenssianalyysi ja logoterapia teologiselta kannalta”.

Walter Böckmann 

Perusti Saksan toisen logoterapiainstituutin: Westdeutsches Institut für Logotherapie uns Psychologie der Arbeitswelt 1983 Bielefeldiin; instituutin toiminta päättyi 1991 Böckmannin jäädessä eläkkeelle. Painopistealueena yritystoiminnan, johtamisen, alaistaitojen ja eri ammattialojen tarkoituskeskeinen motivaatiokoulutus.

 Wolfram Kurz

DGLE:n puheenjohtajana 1991-1995; tuona aikana mm. sosiaalieettisen projektin käynnistäminen ja läpivieminen vaimonsa Boglarka Hadingerin kanssa enstisen Jugoslavian sodan uhrien auttamiseksi ja elämänhalun ja rohkeuden palauttamiseksi. Painopistealueina akateeminen ote logoterapian tutkimuksessa ja kehittämisessä.

Artikkeleita

Elämän talo

Moni mieltää saattohoitoon erikoistuneen Terhokodin kuolemantaloksi, mutta siellä on enemmän kysymys elämästä. Yhtenä tavallisena maanantaina nuori mies odottaa häitään, vanha rouva kaavailee ikkunanpesua ja pieni tyttö löytää voimakiven. Terhokodissa mielen lukkoja availlaan myös logoterapeuttisella keskustelulla, jossa nostetaan esiin kaikki arvokas, mitä elämässä on vielä jäljellä, ja tuodaan se tähän hetkeen. Artikkeli on julkaistu ET-lehdessä 21.8.2013.

Lue lisää »

Mitä ajattelit tehdä elämällesi?

Älä syytä muita, vaan ota vastuu elämästäsi. Jos et tänään jaksa tai kykene, yritä huomenna uudestaan. Psykologi, logoterapeutti LTI Tuula Kataisen mukaan aikuinen, terve ihminen on paitsi kyvykäs myös velvollinen kantamaan vastuun valinnoistaan ja päätöksistään niin omassa elämässään kuin elämänpiirissään laajemminkin. Vastuun välttely väsyttää enemmän kuin vastuun kantaminen. Artikkeli on julkaistu Kotiliedessä 18/4.9.2012.

Lue lisää »

Kirjallisuutta