Valikko

Suomen Logoterapeutit LIF ry

Suomen Logoterapeutit LIF Ry on logoterapeuttien ammatillinen yhdistys, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jäsentensä logoterapeuttista osaamista huomioiden aikakausi, jota kulloinkin eletään.

LIF®-sertifikaatti on logoterapeutin ammatillisuuden tae, laadunvarmentajana niin meille logoterapeuteille itsellemme kuin myös asiakkaillemme. Sertifikaatin säilyttääksemme olemme velvoitettuja täydentämään osaamistamme vuosittain täydennyskoulutuksella joko logoterapiasta tai logoterapeutin ammatinharjoittamiseen läheisesti liittyviltä aloilta (200 h kolmessa vuodessa). Sertifikaattihan myönnetään aina kolmivuotiskaudeksi kerrallaan.

Täydennyskoulutus

Imatralla on tulossa keväällä kaksi täydennyskoulutuspäivää, LIF ry:n jäsenillä 100€+alv/ päivä

la 25.3.2023: Logoterapeuttisia menetelmiä I:

 • Kertaus: logoterapia käypänä hoitona ja apuna
 • Tunteiden kanssa toimeentuleminen
 • Logoterapeuttinen kyselytekniikka
 • Logoterapeuttinen elämänkatselmus

la 15.4.2023: Logoterapeuttisia menetelmiä II:

 • Minun elämäni
 • Vaihtoehtoluettelo
 • Tarkoituskeskeinen vuorovaikutusmalli
 • Kertaus: ”Hyvä” logoterapeutti

Työnohjaus

Täydennyskoulutuksen lisäsi Logoterapeutin LIF® edellytetään myös saavan (logoterapeuttista)työnohjausta ammattitaidon ylläpitämiseksi.

Logoterapuettisen työnohjauksen menetelmillä on mahdollista kirkastaa ja laajentaa omia näkökulmia suhteessa perustehtävään ja työyhteisön jäsenenä toimimiseen sekä löytää tarkoituksellisia tapoja toimia erilaisissa työelämässä vastaan tulevissa tilanteissa ja haasteissa.

LIF ry:n seminaari- ja kevätkokouspäivä Helsingissä 4.3.2023

Jäsenyyttä voivat hakea LIF ry:n hallitukselta:

 • LIF-nimikkeen saaneet logoterapeutit (nimikkeen myöntää FLP-EU:n valtuuttamana Suomen Logoterapiainstituutti) sekä
 • LTI – nimikkeeseen oikeutetut logoterapiaohjaajat, joilla on esittää jatkokoulutussuunnitelma logoterapeutiksi opiskelua varten
 • Hae jäseneksi: vapaamuotoinen jäsenhakemus osoitteeseen [email protected]

LIF Ry toimii yhteistyössä Logoterapiainstituutin kanssa ja on myös eurooppalaisen FLP-EU:n yhteistyöorganisaatio.

LIF ry:n hallituksen puheenjohtajana toimii 5.10.2022 alkaen Mirja Erlund. Muut jäsenet: varapj ja rahastonhoitaja Päivi Raikaslehto, Cesilia Hollmberg ja Hanna Jensen. Varajäsenet Pirjo-Riitta Kataja ja Anne Ilmoni

LIF ry:n jäseninä olevat LIF®-sertifioidut logoterapeutit

Anne Ilmoni

Logoterapeutti LIF®

Logoterapian vastaanotto Helsingissä Etu-Töölössä. Myös etävastaanotot

Aurorankatu 17
050 3275796 
[email protected] 
terapianyt.com 

Leena Gardemeister

KTM, logoterapeutti LIF®

Keskusteluapu sekä konsultaatio yksilöille ja ryhmille elämän eri tilanteissa

Kouvola
[email protected]

Arja Vainio

Koulutus, valmennus, kirjallisuusterapia

Kouvola

Koulutus ja valmennus Alppituuli
0400 791 400
[email protected]
www.alppituuli.fi

Tuula Katainen

FM, psykologi, logoterapeutti LIF®, työnohjaaja

konsultaatio, työnohjaus, luennot

Imatra
050 3405740
[email protected]

Liisa Nikkilä ent. Keinänen

KTM, työnohjaaja STOry, johdon työnohjaaja MasterCSLE, NLP Coach, Defusing- ja Debriefing-ohjaaja, logoterapeutti LIF®

Työnohjaus, coahching ja koulutus yhteisöille

Henkisen kasvun kurssit ja logoterapeuttinen konsultaatio yksityishenkilöille

Oivalluksen Ovi
Savonkatu 10-14 B 19
53100  LAPPEENRANTA
040 7488625
[email protected]
www.oivalluksenovi.fi

Pirjo Möller

VTM, logoterapeutti LIF®, työnohjaaja

Räätälöitävät koulutukset ja työyhteisöjen kehittämisprosessit, logoterapeuttinen keskusteluapu yksilöille, pareille ja perheille sekä ryhmille

Mentor Möller
Vastaanotto Logoterapiainstituutin tiloissa Lounatuulissa, Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku
044 34 89 733
[email protected]

 

Riitta Kokki

THM, Logoterapeutti LIF ®, Työnohjaaja STOry, työelämävalmentaja LTI ®

Työnohjaukset, työelämä – ja hyvinvointivalmennukset, esimiesvalmennukset, ohjaus- ja keskusteluapu.  
 

050 4317347
[email protected]

Päivi Raikaslehto

Sosionomi (YAMK), Logoterapeutti LIF®,  Työnohjaaja STOry, työelämävalmentaja LTI®

Metsämieliohjaaja – luonto mukana palveluissa

Työnohjaus, räätälöitävät koulutukset, valmennukset ja luennot. Logoterapeuttinen keskusteluapu yksilöille, pareille ja perheille sekä ryhmille

Vastaanotto asiakkaan tiloissa tai Lounatuulet Yhteisötalossa, Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku tai zoom-yhteydellä etänä.

040 7686 150
[email protected]
www.raikaslehto.com

Tuija Widén

BBA, AmO, Logoterapeutti LIF®, työnohjaaja STORY ja työyhteisösovittelija

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja RVO ja RVV, LogoArt- ja Kohtaamistaiteenohjaaja

Räätälöitävät koulutukset ja valmennukset, työyhteisöjen kehittämisprosessit. Logoterapeuttiset keskustelunohjaukset yksilöille, pareille ja perheille sekä ryhmille.

Mentorica
Vastaanotto asiakkaan tiloissa tai Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere tai sopimuksen mukaan.
044 3442333
[email protected]
www.mentorica.fi

Cecilia Holmberg

KM, logoterapeutti LIF®, sertifioitu coach ACC/ICF, logoterapeuttinen keskusteluapu yksilöille

Luennot ja työpajat ryhmille

Samtal och föreläsningar även på svenska

Porvoo, Borgå

[email protected]

Esko Salmi

Valmentaja, työnohjaaja STOry, logoterapeutti LIF®

Konsultointi Kolmiapila Oy
Antinkatu 5, 28100 Pori
044 333 0639
[email protected]

 

Iina Åman

Tenho Yhtiöt
Viestintä | valmennus | media
0400 656 188

Merja Lepola

KM, Logoterapeutti LIF®, Työnohjaaja STOry

Logoterapeuttista keskusteluapua – tukea erilaisiin muutos- ja kriisitilanteisiin, elämän mielekkyyspohdintoihin sekä ura- ja elämänsuunnitteluun

Elämäntaitoryhmiä ja -kursseja

Työnohjausta yksilöille ja ryhmille

Elämänmieli ohjaus- ja koulutuspalvelut

Vastaanotto Helsingissä (Malmi) ja Vantaalla (Tikkurila) sekä etänä

040 5757 225
[email protected]
www.elamanmieli.com

Mia Salo

kouluttaja

noo&logos
0405851158
[email protected] 

LIF ry:n jäseninä olevat LIF®-pätevöityvät logoterapeutit

Tytti Saarikari

Logoterapeutti LTI®

Sairaanhoitaja, kokemusta terveysaseman vastaanotto- ja akuuttihoitotyöstä. 

Logoterapeuttinen keskusteluohjaus yksilöille sekä ryhmille.

Keski-suomen ja sisä-Savon alueella. Myös etävastaanotto.

[email protected]

Tanja Vainio

YTM, Kouluttaja, Teologian yo, Logoterapeutti LTI®

Keskusteluapu yksilöille, teemaryhmät, luennot ja alustukset

Vastaanotto: Vantaa, Simonkylä.

[email protected]

050 370 9018

Juulia Ilmarinen

Logoterapeutti LTI®, Psykologiaan erikoistunut antropologi VTM, Hyvinvoinnin tutkija yhteiskunnallisen muutoksen tohtoriohjelmassa

Yksilöpalvelut: logoterapeuttinen keskusteluapu ja hyvinvointikurssit

Yrityksille ja muille yhteisöille: luennot ja työpajat

Vastaanotto Helsingissä Etu-Töölössä (myös etävastaanotto).

Käyntiosoite: Apollonkatu 11A

040 526 9580

Email: [email protected]
 www.keysofmind.fi

 

Maria Arola

Logoterapeutti LTI®,                                   Ekspressiivisen taideterapian ohjaaja

Yksilöille: Logoterapeuttinen keskusteluapu

Ryhmille: Elämäntaitokurssit, myös luovat menetelmät

Vastaanotto: Helsinki, Apollonkatu 11 tai sopimuksen mukaan

040 774 6759

[email protected]

www.creavia.fi

LIF ry:n jäseninä olevat LTI® logoterapeuttiset työnohjaajamme

Tuija Widén

BBA, AmO, Logoterapeutti LIF®, työnohjaaja STORY ja työyhteisösovittelija

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja RVO ja RVV, LogoArt- ja Kohtaamistaiteenohjaaja

Räätälöitävät koulutukset ja valmennukset, työyhteisöjen kehittämisprosessit. Logoterapeuttiset keskustelunohjaukset yksilöille, pareille ja perheille sekä ryhmille.

Mentorica
Vastaanotto asiakkaan tiloissa tai Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere tai sopimuksen mukaan.
044 3442333
[email protected]
www.mentorica.fi

 

Riitta Kokki

THM, Logoterapeutti LIF ®, Työnohjaaja STOry, työelämävalmentaja LTI ®

Työnohjaukset, työelämä – ja hyvinvointivalmennukset, esimiesvalmennukset, ohjaus- ja keskusteluapu.  
 

050 4317347
[email protected]

 

Päivi Raikaslehto

Sosionomi (YAMK), Logoterapeutti LIF®, Työnohjaaja STOry, työelämävalmentaja LTI®

Metsämieliohjaaja – luonto mukana palveluissa

Työnohjaus, räätälöitävät koulutukset, valmennukset ja luennot. Logoterapeuttinen keskusteluapu yksilöille, pareille ja perheille sekä ryhmille

Vastaanotto asiakkaan tiloissa tai Lounatuulet Yhteisötalossa, Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku tai zoom-yhteydellä etänä.

040 7686 150
[email protected]
www.raikaslehto.com

Merja Lepola

KM, Logoterapeutti LIF®, Työnohjaaja STOry

Logoterapeuttista keskusteluapua – tukea erilaisiin muutos- ja kriisitilanteisiin, elämän mielekkyyspohdintoihin sekä ura- ja elämänsuunnitteluun

Elämäntaitoryhmiä ja -kursseja

Työnohjausta yksilöille ja ryhmille

Elämänmieli ohjaus- ja koulutuspalvelut
Vastaanotto Helsingissä (Malmi) ja Vantaalla (Tikkurila) sekä etänä

040 5757 225
[email protected]
www.elamanmieli.com

 

Liisa Nikkilä ent. Keinänen

KTM, työnohjaaja STOry, johdon työnohjaaja MasterCSLE, NLP Coach, Defusing- ja Debriefing-ohjaaja, logoterapeutti LIF®

Työnohjaus, coahching ja koulutus yhteisöille

Henkisen kasvun kurssit ja logoterapeuttinen konsultaatio yksityishenkilöille

Oivalluksen Ovi
Savonkatu 10-14 B 19
53100  LAPPEENRANTA
040 7488625
[email protected]
www.oivalluksenovi.fi

 

Merja Lepola

KM, Logoterapeutti LIF®, Työnohjaaja STOry

Logoterapeuttista keskusteluapua – tukea erilaisiin muutos- ja kriisitilanteisiin, elämän mielekkyyspohdintoihin sekä ura- ja elämänsuunnitteluun

Elämäntaitoryhmiä ja -kursseja

Työnohjausta yksilöille ja ryhmille

Elämänmieli ohjaus- ja koulutuspalvelut
Vastaanotto Helsingissä (Malmi) ja Vantaalla (Tikkurila) sekä etänä

040 5757 225
[email protected]
www.elamanmieli.com