Valikko

Suomen Logoterapeutit LIF ry

Suomen Logoterapeutit LIF Ry on logoterapeuttien ammatillinen yhdistys, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jäsentensä logoterapeuttista osaamista huomioiden aikakausi, jota kulloinkin eletään.

LIF®-sertifikaatti on logoterapeutin ammatillisuuden tae, laadunvarmentajana niin meille logoterapeuteille itsellemme kuin myös asiakkaillemme. Sertifikaatin säilyttääksemme olemme velvoitettuja täydentämään osaamistamme vuosittain täydennyskoulutuksella joko logoterapiasta tai logoterapeutin ammatinharjoittamiseen läheisesti liittyviltä aloilta (200 h kolmessa vuodessa). Sertifikaattihan myönnetään aina kolmivuotiskaudeksi kerrallaan.

Täydennyskoulutus

Imatralla on tulossa keväällä kaksi täydennyskoulutuspäivää, LIF ry:n jäsenillä 100€+alv/ päivä

la 25.3.2023: Logoterapeuttisia menetelmiä I:

 • Kertaus: logoterapia käypänä hoitona ja apuna
 • Tunteiden kanssa toimeentuleminen
 • Logoterapeuttinen kyselytekniikka
 • Logoterapeuttinen elämänkatselmus

la 15.4.2023: Logoterapeuttisia menetelmiä II:

 • Minun elämäni
 • Vaihtoehtoluettelo
 • Tarkoituskeskeinen vuorovaikutusmalli
 • Kertaus: ”Hyvä” logoterapeutti

Työnohjaus

Täydennyskoulutuksen lisäsi Logoterapeutin LIF® edellytetään myös saavan (logoterapeuttista)työnohjausta ammattitaidon ylläpitämiseksi.

Logoterapuettisen työnohjauksen menetelmillä on mahdollista kirkastaa ja laajentaa omia näkökulmia suhteessa perustehtävään ja työyhteisön jäsenenä toimimiseen sekä löytää tarkoituksellisia tapoja toimia erilaisissa työelämässä vastaan tulevissa tilanteissa ja haasteissa.

LIF ry:n seminaari- ja kevätkokouspäivä Helsingissä 4.3.2023

Jäsenyyttä voivat hakea LIF ry:n hallitukselta:

 • LIF-nimikkeen saaneet logoterapeutit (nimikkeen myöntää FLP-EU:n valtuuttamana Suomen Logoterapiainstituutti) sekä
 • LTI – nimikkeeseen oikeutetut logoterapiaohjaajat, joilla on esittää jatkokoulutussuunnitelma logoterapeutiksi opiskelua varten
 • Hae jäseneksi: vapaamuotoinen jäsenhakemus osoitteeseen [email protected]

LIF Ry toimii yhteistyössä Logoterapiainstituutin kanssa ja on myös eurooppalaisen FLP-EU:n yhteistyöorganisaatio.

LIF ry:n hallituksen puheenjohtajana toimii 5.10.2022 alkaen Mirja Erlund. Muut jäsenet: varapj ja rahastonhoitaja Päivi Raikaslehto, Cesilia Hollmberg ja Hanna Jensen. Varajäsenet Pirjo-Riitta Kataja ja Anne Ilmoni