Valikko
Logoterapia

Logoterapeuttinen ajattelu työnohjauksessa (20 op) 7.10.2021 – 3.6.2022

Logoterapeuttinen ajattelu tarjoaa tämän päivän työelämän eri ilmiöihin ja haasteisiin, työn ja organisaation tarkoitukseen sekä kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen pohjaavaa ajattelua ja asennoitumista. Se on elämänmyönteistä, tarkoitusta etsivää, elämän ongelmat tiedostavaa ja hyväksyvää, esteiden ylitse katsovaa sekä toivoa ylläpitävää. Se haastaa pohtimaan ja kirkastamaan työn, työntekijän, toiminnan ja organisaation alati muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin muuntautuvaa tarkoitusta, arvoja, vastuullisuutta ja vapautta. Se huomioi ja kohtaa ainutlaatuisen ja arvokkaan ihmisen osana kokonaisuutta. Ihminen on aina enemmän. Logofilosofia tarjoaa uutta käyttöteoriaa työnohjaajan työn mielekkyyteen. 

SISÄLTÖ: 

Logoterapian peruskäsitteet (8 op) 

Mitä logoterapia on? 

Ihmiskäsitys ja sen merkitys työnohjauksessa 

Elämän ja työn tarkoitus ja arvot 

Virheelliset elämänasenteet 

Logoterapian anti elämän ja työn muutosvaiheissa 

Soveltavaa logoterapiaa (12 op) 

Muuttuva johtaminen 

Muuttuva työ ja työympäristö 

Itseohjautuvuus 

Oppiva organisaatio 

Kohtaaminen ja vuorovaikutus 

Verkostoissa toimiminen 

Kriisit työyhteisössä 

Konfliktit ja sovittelu 

Työssä jaksaminen ja työssä jatkaminen 

Toteutus: 

Lähi-, verkko- ja etäopiskelu 

Kouluttajat: 

Logoterapeutti ja kouluttaja LIF®, BBA, AmO Tuija Widén 

Logoterapeutti ja kouluttaja LIF®, DI, AmO Esko Salmi 

molemmat ovat myös STOry:n hyväksymiä kokeneita työnohjaajia ja työnohjaajien kouluttajia. 

Koulutuksen järjestäjä ja lähikoulutuspaikka 

Suomen Logoterapiainstituutti Oy, Läntinen Pitkäkatu 33, 20610 Turku 

Kontaktiopetuksen päivämäärät 

07.-08.10.2021 aloitusjakso 

04.-05.11.2021 

25.-26.11.2021 

27.-28.01.2022 

24.-25.02.2022 

24.-25.03.2022 

28.-29.04.2022 

02.-03.06.2022 päättöjakso 

Lisätietoja kouluttajilta 

Tuija Widén, puh. 044 344 2333 

Esko Salmi, puh. 044 333 0639 

Hinta 1500,00 + voimassa oleva alv. Maksun voi jaksottaa usemapaan erään. 

Hakeminen Vapaamuotoiset hakemukset 30.9.2021 mennessä Email: [email protected] 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email