Valikko

Logoterapeuttinen työnohjaaja

Logoterapeuttinen ajattelu työnohjauksessa (20 op)

Logoterapeuttinen ajattelu tarjoaa tämän päivän työelämän eri ilmiöihin ja haasteisiin, työn ja organisaation tarkoitukseen sekä kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen pohjaavaa ajattelua ja asennoitumista. Se on elämänmyönteistä, tarkoitusta etsivää, elämän ongelmat tiedostavaa ja hyväksyvää, esteiden ylitse katsovaa sekä toivoa ylläpitävää.

Se haastaa pohtimaan ja kirkastamaan työn, työntekijän, toiminnan ja organisaation alati muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin muuntautuvaa tarkoitusta, arvoja, vastuullisuutta ja vapautta. Se huomioi ja kohtaa ainutlaatuisen ja arvokkaan ihmisen osana kokonaisuutta. Ihminen on aina enemmän.

Sisältö:
Logoterapian peruskäsitteet (8 op)
– Mitä logoterapia on?
– Ihmiskäsitys ja sen merkitys työnohjauksessa
– Elämän ja työn tarkoitus ja arvot
– Virheelliset elämänasenteet
– Logoterapian anti elämän ja työn muutosvaiheissa

Soveltavaa logoterapiaa (12 op)
– Muuttuva johtaminen
– Muuttuva työ ja työympäristö
– Itseohjautuvuus
– Oppiva organisaatio
– Kohtaaminen ja vuorovaikutus
– Verkostoissa toimiminen
– Kriisit työyhteisössä
– Konfliktit ja sovittelu
– Työssä jaksaminen ja työssä jatkaminen

Toteutus: Lähi-, verkko- ja etäopiskelu