Valikko

Logoterapeuttinen työnohjaus – KESKIÖSSÄ TARKOITUS

Kokemus työn merkittävyydestä, eksistentiaaliset kysymykset ja eettinen stressi nousevat puheenaiheiksi työelämässä ja työnohjauksissa. Elannon ansaitsemisen sijaan ihmiset etsivät ”oma juttuaan”. Mitä näkökulmia logoterapeuttisesti ohjattu työnohjaus tuo tähän pohdiskeluun?

 Logoterapia on wieniläisen neurologin ja psykiatrin Viktor E. Franklin (1905–1997) kehittämää henkistä, tarkoituskeskeistä psykologiaa ja filosofiaa. Frankl koki, että psykoterapian ja filosofian väliltä puuttui ihmisen kohtaaminen ihmisenä – inhimillinen ulottuvuus, jota logoterapiassa kutsutaan henkiseksi ulottuvuudeksi. Etuliite logo tulee kreikan kielen sanasta logos, joka viittaa sekä henkeen ja henkiseen että tarkoitukseen.

Logoterapian ytimessä on ajatus tarkoituksen löytämisestä elämässämme. Tarkoitus ei kuitenkaan ole meissä itsessämme, vaan meidän ulkopuolellamme. Ihmisellä on kyky suuntautua itsestä ulospäin, ja tämä luo pohjan todellisen tarkoituksen ja sitä kautta hyvän elämän löytymiselle. Pohjimmiltaan logoteoria onkin motivaatioteoria.

Lue koko Osviitassa 3/2021 julkaistu artikkeli

TUIJA WIDEN JA ESKO SALMI

Kirjoittajat ovat työnohjaajia (STOry), logoterapeutteja ja kouluttajia Suomen Logoterapiainstituutissa.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Vieritä ylös