Valikko

Logoterapiaa työnohjaajille Turussa 25.3.2021 – 26.11.2021

Logoterapeuttinen ajattelu työnohjauksessa (20 op)

25.3.2021 – 26.11.2021

Logoterapeuttinen ajattelu tarjoaa tämän päivän työelämän eri ilmiöihin ja haasteisiin, työn ja organisaation tarkoitukseen sekä kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen pohjaavaa ajattelua ja asennoitumista. Se on elämänmyönteistä, tarkoitusta etsivää, elämän ongelmat tiedostavaa ja hyväksyvää, esteiden ylitse katsovaa sekä toivoa ylläpitävää. Se haastaa pohtimaan ja kirkastamaan työn, työntekijän, toiminnan ja organisaation alati muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin muuntautuvaa tarkoitusta, arvoja, vastuullisuutta ja vapautta. Se huomioi ja kohtaa ainutlaatuisen ja arvokkaan ihmisen osana kokonaisuutta. Ihminen on aina enemmän. Logofilosofia tarjoaa uutta käyttöteoriaa työnohjaajan työn mielekkyyteen.

SISÄLTÖ:                                                                                                      

Logoterapian peruskäsitteet (8 op)

Mitä logoterapia on?

Ihmiskäsitys ja sen merkitys työnohjauksessa

Elämän ja työn tarkoitus ja arvot

Virheelliset elämänasenteet

Logoterapian anti elämän ja työn muutosvaiheissa

Soveltavaa logoterapiaa (12 op)

Muuttuva johtaminen

Muuttuva työ ja työympäristö

Itseohjautuvuus

Oppiva organisaatio

Kohtaaminen ja vuorovaikutus

Verkostoissa toimiminen

Kriisit työyhteisössä

Konfliktit ja sovittelu

Työssä jaksaminen ja työssä jatkaminen

Toteutus:

Lähi-, verkko- ja etäopiskelu

Kouluttajat:

Logoterapeutti ja kouluttaja LIF®, BBA, AmO Tuija Widén

Logoterapeutti ja kouluttaja LIF®, DI, AmO Esko Salmi

molemmat ovat myös STOry:n hyväksymiä kokeneita työnohjaajia ja työnohjaajien kouluttajia.

Koulutuksen järjestäjä ja lähikoulutuspaikka

Suomen Logoterapiainstituutti Oy, Läntinen Pitkäkatu 33, 20610 Turku

Kontaktiopetuksen päivämäärät

25.-26.03.2021 aloitusjakso aloitusjakso

15.-16.04.2021

20.-21.05.2021

10.-11.06.2021

16.-17.09.2021                                                   

07.-09.10.2021

04.-05.11.2021 

25.-26.11.2021 päättöjakso 

Lisätietoja kouluttajilta       

Tuija Widén, puh. 044 344 2333

Esko Salmi, puh. 044 333 0639 

Hinta             1500,00 + voimassa oleva alv. Maksun voi jaksottaa usemapaan erään.

Hakeminen    Vapaamuotoiset hakemukset 7.3.2021 mennessä  Email: [email protected]

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email