Valikko

LOGOTERAPIAN ELOPÄIVÄT 7.8.2021

Suomen Logoterapiainstituutin kesäistä koulutuspäivää vietettiin Rautjärvellä Viimolan Kultamaassa 10-vuotisjuhlaseminaarin merkeissä. Elopäivien suunnittelusta ja järjestämisestä on vastannut alusta asti Tuula Katainen. Hänen rinnallaan olivat alkuvuosina Etelä-Karjalan logoterapeuttikollegat, nyt myös Päivi Raikaslehto Suomen Logoterapeutit LIF® ry:stä. Tilaisuus oli kaikille avoin, mukana oli 24 eri tavoin logoterapiasta kiinnostunutta, sitä parhaillaan opiskelevaa tai jo logoterapiaohjaajaksi LTI® tai logoterapeutiksi LTI® opiskellutta. 

Tällä kerralla pääesiintyjäksi saimme FT Lauri Pykäläisen, joka on ensimmäiseksi maassamme logoterapiasta väitellyt. Hän kirkasti ansiokkaasti  Franklin tarkoitus-käsitettä  lähtien ”Sinn” -sanan  (käsite, jota Frankl käytti johdonmukaisesti tarkoituksesta kautta tuotantonsa) historiallisista juurista ja laajentaen käsitettä niihin sisältöihin, joilla on ratkaiseva merkitys logoterapian ymmärtämisessä ja soveltamisessa. Aikamme keskustelussa menevät tarkoitus, merkitys ja mielekkyys suloisesti sekaisin ehkä senkin vuoksi, että moni lukee alkukielen sijasta Franklin tekstejä englanninnoksina. Silloin Sinn-käsitteen tarkempi sisältö ja kiteytys voi kadota. Sinn-sanan alkuperäiseen merkitykseen liittyy matkalla olo, matkalle lähtö ja matkaan lähettäminen. Frankl näkeekin ihmisenä olemisen nimenomaan kehittymisenä, näkökulmien laajentamisena ja auttamistyön myös ”matkalle lähettämisenä”, omaksi autenttiseksi itsekseen pyrkimisenä, aitoja arvoja täyttäen ja henkilökohtaista elämäntarkoitustaan niiden todeksi elämisellä toteuttaen.  Pykäläinen palautti oivallisesti Franklin kirjoista löytyviä elementtejä ja ymmärrystä tarkoituskäsitteeseen. Hän toi esiin myös uusia oivalluksia ja painotuksia, samoin Franklin sanontoja, kuten

  • tarkoitus on aina tekemisen edellä
  • ihminen on tarkoituksen kanssa toimiva olento
  • ihmisenä oleminen on ratkaisevaa olemista
  • tarkoitus on tarkoituksellista, koska ihminen ei pitkään jaksa olla tarkoituksettomassa tilassa.

Hänen esityksestään toivon saatavan laajempi artikkeli aikanaan vaikkapa blogitekstiksi tai julkaistavaksi muulla tavoin.

Juha Beurling-Pomoell pohti omassa esityksessään logoterapian antia yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Hän toi esille mm. Franklin ajatuksen siitä, että ihmistä määrittää osaltaan se, minkä asian hän ottaa omakseen. Juha muistutti, että Frankl puhuu kirjoissaan joukon ja yhteisön eroista, jotka liittyvät nimenomaan vastuun kantamiseen ja kohdentumiseen. On siis oltava valppaana sen suhteen, kenen /keiden kanssa omaksi ottamaamme asiaa eteenpäin viemme, kasvottomassa joukossa vai vastuunkannoltaan avoimessa yhteisössä. 

Pirjo Möller määritteli logoterapian paikkaa hoidossa, ennaltaehkäisyssä sekä jatkohoidossa ja kuntoutuksessa. Logoterapian antihan on parhaimmillaan elämäntaidollisessa kasvun tukemisessa kaikissa ikävaiheissa, elämän tuomiin- ei toivottuihinkin – muutoksiin ja menetyksiin valmentautumisessa sekä antropologisissa, eksistentiaalisissa ja eettisissä 

kriiseissä. Tukea antavaa ja täydentävää, vaurioita osaltaan vähentämään pyrkivää hoitoa ja apua logoterapia on tilanteissa, joissa on jo jokin sairaus, trauma, kriisi tai suuret menetykset. Samoin vaikkapa virheratkaisujen tuottama tuska, taakka tai syyllisyys ovat tilanteita logoterapian soveltamiselle. Esityksessä käytiinkin läpi, mihin kaikkeen logoterapialla on annettavaa. Edellä mainittujen alueiden lisäksi mm. esimiestyöhön, 

johtamiseen, työnohjaukseen, työyhteisöjen kehittämiseen. Itse asiassa Möller ei löytänyt mitään elämäntilannetta tai ammattialaa, minne logoterapiasta ei saisi lisäymmärrystä ja keinoja.  

Viimolan Kultamaan yrittäjä Jaana Petrell – itsekin logoterapeutti LTI® – huolehti jälleen kerran erinomaisesti seminaarin ateria- ja majoituspalveluista.

Aiemman käytännön mukaisesti pidettiin LTI® -logoterapeuttien täydennyskoulutus vielä seminaarin jatkoksi samana iltana sekä sunnuntaina 8.8. Osallistujia oli 11 he. Kokeneet ja tuoreemmat ammattilaiset saivat yhdessä harjoitella tuomiaan asiakastapauksia ryhmässä ohjatusti. Erityisen antoistaksi koettiin jälleen se, että uudemmat alalle tulleet saivat tutustua konkareihin ja heidän työtapoihinsa ja saatiin verkostoiduttua uusien kollegojen kanssa. Kouluttajina toimivat Tuula Katainen ja Pirjo Möller. 

Ilmassa oli myös haikeutta, koska tässä muodossa elopäiviä ei mitä ilmeisemmin enää järjestetä. Tuula Kataista muistettiin kukkakimpuin ja syvästi kiitollisina elopäivien 10-vuotistaipaleesta. Päivien lämmin ja ystävällinen henki on säilynyt koko elopäivien historian ajan ja sen on juuri Tuulan ansiota! Eräs ensi kertaa osallistunut ja opintojensa alkuvaiheessa oleva totesi: ”Oli suuri lahja saada tutustua Tuulaan. Niin paljon lämpöä, viisautta, elämänkokemusta ja osaamista hänestä säteilee!”

Pirjo Möller

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email