Valikko

Logoterapian perusopinnot LTI® (25 op) 14.10.2021-6.8.2022

Kiinnostaako tarkoituksellinen elämä? 
Tarkoituksen, merkityksen ja mielekkyyden kokemukset liittyvät läheisesti ihmisen hyvinvointiin. Logoterapian eli tarkoituskeskeisen ajattelun opiskelu tarjoaa henkisen kasvun mahdollisuuksia, voimavaroja ja rakentavia selviytymiskeinoja kaikille iästä ja elämäntilanteesta riippumatta. Jos etsit uutta virtaa ja näkemystä elämääsi tai haluat laajentaa ammattitaitoasi, tule opiskelemaan kanssamme. 

Logoterapian perusopinnot on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ihmisenä kasvamisesta ja toimivat ihmisten kanssa. Opiskelijan tausta voi olla sosiaali- ja terveydenhuollossa, opetus- ja kasvatustyössä, diakonia- ja sielunhoitotyössä, yritystoiminnassa, henkilöstöhallinnon tehtävissä, terapia-alalla tai esimerkiksi valmennuksessa tai työnohjauksessa. 

Mitä logoterapia on?

Logoterapian on kehittänyt wieniläinen neurologian, psykiatrian ja logoterapian professori, lääketieteen ja filosofian tohtori Viktor E. Frankl (1905–1997). Hän nimitti logoterapiaa myös eksistenssianalyysiksi. 

Logoterapiaa voidaan soveltaa kaikilla elämänalueilla kuten työelämässä, perhe-elämässä, kasvatuksessa ja opetuksessa sekä elämäntaidollisissa kysymyksissä. Logoterapian suurin anti on, että se tukee ihmisenä olemista ja siihen liittyvien ongelmien tarkoituskeskeistä ratkaisemista tässä ajassa. Aikamme kysymykset ovat valtaosaltaan henkisen ulottuvuuden ongelmia, jotka ratkaisemattomina ja virheellisesti ratkaistuina voivat aiheuttaa fyysisiä ja psykososiaalisia häiriöitä ja sairauksia.

Koulutuksen tavoitteet
Perusopintojen tavoitteena on antaa perustiedot logoterapiasta ja logofilosofiasta sekä valmiuksia elämänmuutosten tunnistamiseen ja kohtaamiseen. Lisäksi tavoitteena on antaa uusia näkökulmia ja eväitä ammatilliseen osaamiseen ja jaksamiseen.

Koulutus antaa myös jatkokoulutuskelpoisuuden logoterapiaohjaaja LTI®, logoterapeutti LTI® tai logoterapeuttisen työnohjaajan ja työelämävalmentajan LTI® opintoihin muiden edellytysten täyttyessä. 

Koulutuksen toteutus

Perusopinnot on mahdollista suorittaa työn tai muun opiskelun ohessa, sillä ne toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetus (210h) järjestetään 10 kertaa x 3 päivän jaksoissa. 

Lähiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu etäjaksoilla kirjallisuuden omaksumista, kirjareferaatti, oppimistehtäviä sekä kirjallinen lopputyöessee ja sen esittäminen. Koulutus on luento-opetuksen lisäksi luonteeltaan vuorovaikutuksellista, ja siinä käytetään ryhmässä ja ryhmästä oppimista. 

Koulutuspaikkana Suomen Logoterapiainstituutti Oy. Läntinen Pitkäkatu 33, Turku. 

Perusopintojen lähikoulutusjaksot ja sisällöt
Lähiopetusjärjestetään pääsääntöisesti torstaista lauantaihin. 

Torstaina koulutusta on klo 15.00 – 19.00, perjantaina ja lauantaina on klo 9.00 – 16.00.

Syyslukukausi 

14.-16.10.2021    Viktor E. Frankl ja hänen elämäntyönsä. Mitä logoterapia on?

11.-13.11.2021    Ihmiskäsitys ja sen merkitys arjessa. Logoterapian ihmiskäsitys
09.-11.11.2021    Elämäntarkoitus ja arvot

Kevätlukukausi

20.-22.1.2022       Logoterapian anti ja merkitys ajassamme
17.-19.02.2022   Logofilosofia. Eksistenssianalyysin filosofinen perusta. Maarit Huhti
17.-19.03.2022   Logoedukaatio. Elämäntaitoa elämänkaaren muutosvaiheisiin. 
21.-23.04.2022   
Lapsen ja nuoren kasvun tukeminen
19.-21.05.2022   Logoterapian antia työelämään ja työyhteisöön
16.-18.06.2022   Erilliskysymyksiä
04.-06.08.2022   Päättöjakso. Lopputyöesseiden esittäminen ja arviointi

Oikeus osioiden keskinäiseen vaihtamiseen pidätetään.

Kouluttajat 

Kouluttajina toimivat Suomen Logoterapiainstituutin hyväksymät, korkeakoulututkinnon sekä logoterapeutti LTI®-opinnot suorittaneet ammattilaiset, joilla on pedagogiset opinnot tai vankka kokemus oman erikoisalansa kouluttajana. Vastuukouluttajana toimii Pirjo Möller VTM, Logotherapeut FLP-EUROPE  ® , Logoterapeutti LIF ®, työnohjaaja pirjo.moller@logoterapia.fi, puh 044 3489733.

Hakeminen

Pääsääntöisesti hakijoilta edellytetään ammatti- tai korkeakoulututkintoa sekä vähintään viiden vuoden työkokemusta ihmisten parissa tehtävässä työssä. Vapaamuotoinen hakemus sisältää lyhyen koosteen hakijan elämästä, koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä perustelut, mitä varten hän hakee opiskelemaan logoterapiaa. Koulutuspaikat täytetään hyväksyttävien hakemusten saapumisjärjestyksessä. Hakemukset liitteineen 30.9.2021 mennessä osoitteeseen Suomen Logoterapiainstituutti, Lounatuulet, Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku tai logoterapia@logoterapia.fi.

Perusopintoihin hakeutuvat edustavat monia eri koulutus- ja ammattialoja. Opiskelun voi aloittaa ilman jatkokoulutustavoitteitakin. Logoterapiaohjaaja LTI® ja logoterapeutti LIF® eivät Suomessa ole itsenäisiä virallisia tutkintoja, vaan ammatillista lisäkoulutusta, joka tuo erikoisosaamista omaan ammattiin. 

Koulutuksen hinta 

Koko koulutuksen hinta 2.300€ (sis alv 24 %), jonka voi maksaa useammassa erässä. Hintaan sisältyy opetus, opettajien jakama opetusmateriaali, oppimistehtävien sekä lopputöiden tutorointi ja tarkistus. 

PERUSOPINTOJEN JÄLKEEN

Perusopintojen jälkeen opiskelija voi jatkaa hakumenettelyn kautta logoterapiaopintoja. Suomessa logoterapiaohjaajan LTI® (60 op) ja logoterapeutin LTI® (100 op) erikoistumisopintoja järjestää Suomen Logoterapiainstituutti Oy. Koulutus noudattaa FLP-EU:n (Logoterapia-ammattilaisten eurooppalainen liitto) vaatimuksia.

Logoterapiaohjaaja LTI® ja logoterapeutti LIF® -opinnot ovat ammatillista lisäkoulutusta, joka tuo erikoisosaamista oman ammatillisen osaamisen lisäksi. Se ei ole Suomessa virallinen OKM:n hyväksymä tutkinto.

Opiskele logoterapiaohjaajaksi

Logoterapiaohjaajan LTI® erikoistumisopinnot (60op) sisältävät logoterapian perusopinnot 
(1. teoriavuosi), syventävät opinnot (2. teoriavuosi) sekä viikon mittaisen keskustelunohjauksen kurssin. Yhteensä opinnot kestävät n. 2,5 vuotta. 

Logoterapiaohjaajasta logoterapeutiksi

Logoterapeutin LTI® erikoistumisopinnot (100 op) sisältävät eurooppalaisen mallin mukaisen 4,5 vuoden mittaisen koulutuksen. Se muodostuu edellä kuvatusta logoterapiaohjaajan koulutuksesta sekä kahdesta seuraavasta opintokokonaisuudesta:

  • Soveltavaa logoterapiaa (20 op), joka toteutetaan ryhmätyönohjauksellisilla 

menetelmillä, kirjallisuuteen tutustumalla sekä oppimistehtävillä. Tavoitteena on oppia soveltamaan logoterapiaa omaan työhön ja elämään. 

  • Autobiografia eli logoterapeuttinen omaelämäkerta (20 op), jossa opiskelija pohtii

ryhmässä ohjatusti omaa elämäänsä logoterapian viitekehyksessä ja oppii käyttämään tätä menetelmää omassa työssään.

Logoterapiaohjaajan LTI® ja logoterapeutin LTI® sertifikaatit myönnetään vain koulutetuille, joilla on pääsääntöisesti korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulutasoinen ammatillinen koulutus sekä vähintään viiden vuoden työkokemus ihmistä hoitavilla, tukevilla, auttavilla, opettavilla ja ohjaavilla aloilla. Oikeus voidaan saavuttaa myös muulla koulutuksella sekä pitkällä ja monipuolisella työkokemuksella. Logoterapeutti LIF® – ja Logotherapeut FLP Europa®- lisenssit myönnetään vain logoterapeutti LTI®:lle, jolla on lisäksi 200 tuntia logoterapeuttista täydennyskoulutusta.   

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Vieritä ylös