Valikko

Logoterapian syventävät opinnot (30 op) 26.1.-16.12.2023

Kenelle 

Opinnot on tarkoitettu instituutin hyväksymät perusopinnot (25 op) suorittaneille ja logoterapiaohjaajiksi aikoville. Opiskelijan tausta voi olla sosiaali- ja terveydenhuollossa, opetus- ja kasvatustyössä, liiketoiminnassa, henkilöstöhallinnon ja johtamisen tehtävissä, terapia-alalla, muissa asiantuntijatehtävissä tai esimerkiksi valmentamisessa. Työpaikkojen välissä oleville ja eläkkeelle siirtyville logoterapiaopinnot ovat hyvä vaihtoehto suunnan tarkistamiseen. 

Logoterapiaohjaajan LTI® (60 op) ja logoterapeutin LTI ® (100 op) opinnot ovat ammatillista täydennyskoulutusta, ammatilliset erikoistumisopinnot. Opinnot suorittaneet käyttävät saamaansa koulutusta omassa ammatissaan erityisosaamis-alueenaan. 

Tavoitteet 

Logoterapian syventävien opintojen tavoitteena on laajentaa ja syventää opiskelijan ammatillista ja elämäntaidollista osaamista ja auttaa logoterapian teoriatiedon laajentamisessa, sisäistämisessä ja siirtämisessä elämään ja työhön. Perus- ja syventävät opinnot sekä tarkoituskeskeisen keskustelunohjauskurssin suoritettuaan opiskelija saa todistuksen logoterapiaohjaajan LTI® opinnoista. 

Koulutuspaikka ja järjestäjä 

Suomen Logoterapiainstituutti Oy 

Läntinen Pitkäkatu 33, 2. kerros, 20100 Turku. Suomen Logoterapiainstituutti Oy www.logoterapia.fi Y-tunnus 1812086-0 Email: [email protected] 

Koulutuksen toteutus 

Syventävät opinnot on mahdollista suorittaa työn tai muun opiskelun ohessa. Opetus toteutetaan monimuotokoulutuksena kuten logoterapian perusopinnot. Lähiopetus (210 h) järjestetään 10 x 3 päivän jaksoissa. Lähiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu etäjaksoilla kirjallisuuden omaksumista, kirjareferaatteja, oppimistehtäviä sekä kirjallinen lopputyö. Koulutus perustuu hermeneuttiseen oppimiskäsitykseen ja on luento-opetuksen lisäksi luonteeltaan vuorovaikutuksellista, ja siinä käytetään ryhmässä ja ryhmästä oppimista. 

Kouluttajat 

Kouluttajat ovat Suomen Logoterapiainstituutin hyväksymiä, korkeakoulututkinnon suorittaneita logoterapeutteja LIF®, joilla on pedagoginen pätevyys ja/tai vankka kokemus oman erikoisalansa kouluttajana. Vastuukouluttajana toimii VTM, logoterapeutti LIF®, työnohjaaja Pirjo Möller. Tiedustelut Pirjo Möller, puh. 044 34 89 733. 

Koulutukseen hakeutuminen

Hakemukset Suomen Logoterapiainstituutin hallitukselle 30.12.2022 mennessä. Vapaamuotoinen hakemus, jossa myös maininta, milloin ja missä perusopinnot ovat suoritetut. Lisäksi yhteenveto henkilötiedoista, koulutus- ja työhistoriasta sekä kuvaus siitä, miksi opiskelija toivoo pääsevänsä mukaan näihin opintoihin. 

Koulutuksen hinta 

Koulutuksen hinta on 2.500 € sisältäen voimassa olevan alvin. 

Maksun voi suorittaa useammassa erässä. Suomen Logoterapiainstituutti Oy www.logoterapia.fi Y-tunnus 1812086-0 Email: [email protected] 

Lähikoulutusjaksot ja teemat 

Lähiopetus järjestetään kolmen päivän jaksoissa 

  • torstaina klo 15.00-19.00 
  • perjantaina ja lauantaina klo 09.00-16.00. 

26.-28.01.2023 Aloitusjakso: Orientaatio. Perusopintojen kertaus ja kirjatentti Elisabeth Lukasin kirjasta Hengen uhmavoima 

23.-25.02.2023 Logoterapeuttinen työskentely ja menetelmät 

23.-25.3.2023 Logoterapia, yhteiskunta ja globaali maailma 

27.-29.4.2023 Kriiseissä auttaminen 

01.-03.06.2023 Logoterapia mielenterveystyössä, Tiina Iso-Aho 

24.-26.08.2023 Pari- ja perhetyö. Tarkoituskeskeinen vuorovaikutusmalli 

21.-23.09.2023 Riippuvuudet ja niistä vapautuminen 

19.-21.10.2023 Logoterapeuttinen työskentely ja menetelmät työelämässä 

16.-18.11.2023 Erilliskysymyksiä 

14.-16.12.2023 Päättöjakso: lopputöiden esittäminen ja käsittely 

Arviointi ja todistukset. 

Muutokset päivämääriin ja lähijaksojen keskinäiseen vaihtumiseen mahdollisia. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email