Valikko

Logoterapian syventävät opinnot LTI® (30 op) Turussa 2.9.2021-11.6.2022

Logoterapiaohjaajaksi ja logoterapeuteiksi aikoville

Opinnot on tarkoitettu logoterapian perusopinnot LTI® (25 op) suorittaneille ja logoterapiaohjaajiksi aikoville. Opiskelijan tausta voi olla sosiaali- ja terveydenhuollossa, opetus- ja kasvatustyössä, liiketoiminnassa, henkilöstöhallinnon tehtävissä, terapia-alalla, asiantuntijatehtävissä tai esimerkiksi valmentamisessa. Työpaikkojen välissä oleville ja eläkkeelle siirtyville logoterapiaopinnot ovat hyvä vaihtoehto suunnan tarkistamiseen.

Logoterapiaohjjaaja LTI® ja logoterapeutti LTI® on ammatillista täydennyskoulutusta, ammatillisia erikoistumisopintoja. Opinnot suorittanut käyttää saamaansa koulutusta omassa ammatissaan erityisosaamisalueenaan.

Logoterapian syventävien opintojen tavoitteena on laajentaa ja syventää opiskelijan ammatillista ja elämäntaidollista osaamista ja auttaa logoterapian teorian laajentamisessa, sisäistämisessä ja siirtämisessä elämään ja työhön. 
Perus- ja syventävät opinnot sekä tarkoituskeskeisen keskustelunohjauskurssin suoritettuaan opiskelija saa todistuksen LogoterapiaohjaajanLTI® opinnoista.

Koulutuksen toteutus
Syventävät opinnot on mahdollista suorittaa työn tai muun opiskelun ohessa. Opetus toteutetaan monimuotokoulutuksena samalla tavalla kuin logoterapian perusopinnot. Lähiopetus (210 h) järjestetään 10 x 3 päivän jaksoissa. Lähiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu etäjaksoilla kirjallisuuden omaksumista, kirjareferaatteja, oppimistehtäviä sekä kirjallinen lopputyö. Koulutus on luento-opetuksen lisäksi luonteeltaan vuorovaikutuksellista, ja siinä käytetään ryhmässä ja ryhmästä oppimista.

Kouluttajat
Kouluttajina toimivat Suomen Logoterapiainstituutin hyväksymät, korkeakoulututkinnon suorittaneet logoterapeutit, joilla on pedagoginen pätevyys tai vankka kokemus oman erikoisalansa kouluttajana. Eri lähijaksojen kouluttajat ovat kyseisen jakson aihealueen asiantuntijoita.

Koulutuspaikka ja järjestäjä
Lähikoulutus pidetään instituutin toimitiloissa osoitteessa Läntinen Pitkäkatu 33, 2. kerros, 20100 Turku. Koulutuksen vastuullinen järjestäjä on Suomen Logoterapiainstituutti Oy.

Koulutukseen hakeutuminen
Hakemukset Suomen Logoterapiainstituutille 15.8.2021 mennessä. Vapaamuotoinen hakemus, jossa myös maininta, milloin ja missä perusopinnot on suoritettu.

Koulutuksen hinta
2.500 € sisältäen voimassa olevan alvin (2016,13 + 483,87 €. Sen voi maksaa useammassa erässä.

Lähikoulutusjaksot ja sisällöt
Lähiopetus järjestetään kolmen päivän jaksoissa 
– torstaina klo 15.00-19.00 
– perjantaina ja lauantaina klo 09.00-16.00. 

02.-04.09.2021       Aloitusjakso: Orientaatio. Perusopintojen kertaus ja kirjatentti Elisabeth Lukasin kirjasta Hengen uhmavoima 
30.09.-02.10.2021  Logoterapeuttinen työskentely ja menetelmät      
28.-30.10.2021        Logoterapia, yhteiskunta ja globaali maailma 
02.-04.12.2021        Kriiseissä auttaminen 
13.-15.01.2022         Logoterapian mahdollisuudet mielenterveystyössä
10.-12.02.2022        Pari- ja perhetyö. Tarkoituskeskeinen vuorovaikutusmalli
10.-12.03.2022        Riippuvuudet ja niistä vapautuminen
07.-09.04.2022       Logoterapeuttinen työskentely ja menetelmät työelämässä 
05.-07.05.2022       Erilliskysymyksiä
09.-11.06.2022       Päättöjakso: lopputöiden esittäminen ja käsittely. Arviointi ja todistukset.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email