Valikko

Logoterapiaohjaaja LTI®

(60 op)

Logoterapiaohjaajan opinnot käsittävät perusopinnot, syventävät opinnot sekä tarkoituskeskeisen keskustelunohjauksen kurssin.

Opiskelijalta edellytetään pääsääntöisesti ammatti- tai tiedekorkeakoulututkintoa sekä vähintään viiden vuoden työkokemusta ihmisten parissa ja parhaaksi tehtävässä työssä. Opiskelijat edustavat hyvin monia ammattialoja: terveys- ja sosiaaliala, opetus, kasvatus, ohjaus- ja neuvontatyö, sielunhoito, diakoniatyö ja terapia, esimiestyö, työnohjaus. Opiskelijoita on ollut myös vankeinhoidon ja poliisin toimialalta. Opiskelijalle voidaan anomuksesta ja yksilöllisin perustein myöntää erillisvapaus esimerkiksi laajan ja monipuolisen koulutuksen ja työhistorian perusteella.
 

Ohjaajanimikettä ei FLP-EU:ssa tunneta, vaan se on suomalainen koulutusnimike.

Logoterapeutti ja logoterapiaohjaaja eivät ole Suomen Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) mukaisia ammatillisia tutkintoja, vaan ammatillisia erikoistumisopintoja, ammatillista lisäkoulutusta.

Koulutuksen rakenne ja kesto

Logoterapian perusopinnot (25 op).
– avoin kaikille
– 1. teoriavuosi

Logoterapian syventävät opinnot (30 op).
– perusopinnot hyväksytysti suorittaneille
– 2. teoriavuosi

Tarkoituskeinen keskustelunohjauskurssi (5 op)
– vähintään vuoden opinnot suorittaneille
– viisipäiväinen intensiivikurssi