Valikko

Soveltavaa logoterapiaa (20 op) 2.9.2022-10.11.2023

Logoterapia käytännön työssä

 

Koulutus on tarkoitettu Logoterapiaohjaaja LTI® -opinnot (60 op) suorittaneille ja logoterapeuttiopinnoissa jatkaville. 

Koulutuksen tavoite

 Opiskelun tavoitteena on syventää ja sisäistää logoterapian teoriaa, näkökulmia ja auttamismenetelmiä sekä lisätä opiskelijan ammatillista osaamista siten, että hän kykenee siirtämään logoterapian ihmiskäsitystä, arvo- ja tarkoituskeskeisyyttä, teoriaa ja menetelmiä omaan työhönsä, työyhteisöönsä ja elämänpiiriinsä logoterapian vaikuttavuuden vahvistamiseksi auttamisen eri vaiheissa asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 

Koulutuksen toteutus

 Olennainen oppiminen tapahtuu omassa työssä logoterapiaa soveltaen. Oppimista tuetaan lähiopetustilanteissa ryhmätyönohjauksellisin menetelmin ohjatusti pienryhmätyöskentelyssä ryhmässä ja ryhmästä oppien. Harjoitellaan käytännössä tilanne-esitysten ja tapausesimerkkien kautta erilaisten ongelma- ja ohjaustilanteiden ratkaisemista logoterapeuttisesta viitekehyksestä. Tapausselostukset ja käyty käsittely kuvataan myös kirjallisesti. Lisäksi jatketaan kirjallisuuteen tutustumista ja pidetään henkilökohtaista oppimispäiväkirjaa. Lähiopetusta ei voi suorittaa etänä. 

Koulutuksen kesto ja laajuus

 Koulutus kestää kolme lukukautta sisältäen yhteensä 75 lähiopetustuntia sekä itsenäisenä opiskeluna työssä oppimista, kirjallisuusopintoja ja oppimistehtäviä etäopiskeluna. 

©Suomen Logoterapiainstituutti Oy (Y-tunnus 1812086-0) www.logoterapia.fi Email: [email protected] 

Koulutuksen järjestäjä ja koulutuspaikka sekä lähiopetuspäivät 

 

Vastuullinen järjestäjä on Suomen Logoterapiainstituutti Oy. Koulutuspaikkana instituutin toimitilat, Yhteisötalo Lounatuulet, Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku. 

Lähiopetuspäivät ovat perjantaisin klo 11.00-16.00. 

2022

2.9.2022     Aloitusjakso
30.9.2022  
28.10.2022    
25.11.2022    
16.12.2022    

2023
13.1.2023   
10.2.2023   
10.3.2023   
14.4.2023  
12.5.2023    
9.6.2023  
18.8.2023
15.9.2023
13.10.2023   
10.11.2023
Päättöjakso

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta 1.800 € + alv 24 % (423 €) = 2232,00 €. Maksun voi suorittaa useammassa erässä. 

Sitovat ilmoittautumiset 15.8.2022 mennessä Logoterapiainstituuttiin. 

Kouluttajat

Kouluttajana VTM, logoterapeutti LIF®, työnohjaaja Pirjo Möller (puh. 044 34 89 733), auskultanttina koordinaattori, sosionomi (YAMK), logoterapeutti LIF® sekä tarkoituskeskeinen työnohjaaja STOry Päivi Raikaslehto (puh. 040- 7686 150) 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email