Valikko

Tarkoituskeskeinen työnohjaaja ja työelämävalmentaja LTI®

Opintojen laskennallinen laajuus on 80 op, josta vähintään logoterapian perusopinnot (25op) suorittaneet saavat 20 op hyväksi luetuksi logoterapian opintokokonaisuudesta. Tällöin opintojen suoritettava opintopistemäärä on 60op.

Koulutukseen sisältyy lähiopetusta 200 h ja koulutustyönohjauksen työnohjausta 50 h, yhteensä 250 h.

Lisäksi opiskeluun kuuluu oman koulutustyönohjauksen litterointi, pienryhmäoppimistehtäviä, kirjallisuuden omaksumista, ryhmätentit, henkilökohtainen oppimispäiväkirja, arviointiprosessit kautta koko koulutuksen, kirjallisen lopputyön laatiminen ja esittäminen sekä verkkoalustalla työskentely.

Koulutus täyttää Suomen työnohjaajat STOry:n vaatimukset työnohjaajaopinnoista.