Valikko

Toivoa uupumukseen ja leipääntymiseen työssä -webinaari 13.2.2023 klo 18 

Uupuminen tulee usein vähitellen. Se voi myös yllättää. Kehittymismahdollisuuksien puuttuminen ja haasteiden vähyys voivat puolestaan aiheuttaa ”leipääntymistä”. Työstä katoaa motivaatio.

Tarkoituksellisen ja merkityksellisen arjen löytäminen on aina jotain syvällisempää. Se muuttaa ihmisen tapaa tehdä työtä, laajentaa arvomaailmaa, antaa uusia näkökulmia oman ja toisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

”Opettelen uuttaa asennoitumista työhön ja elämään”, ”arvot ja tarkoituksen sisäistäminen selkiyttivät rajallisuuttani”.

Webinaarissa pyritään avaamaan logoterapeuttista näkökulmaa työn ja oman elämän tarkasteluun. Ajattelutapa antaa toivoa ylittää vaikeitakin työelämän ja oman elämän haasteita. Ihmisestä löytyy voimavaroja selvitä tilanteista, kun tietää työnsä tarkoituksen: ketä tai mitä varten.

Webinaarin alustavat THM, Työnohjaaja STOry, työelämävalmentaja LTI®, Logoterapeutti LIF® Riitta Kokki, Logoterapiaohjaaja LTI®, lähihoitaja, hoitotyön kouluttaja Anne Laukkanen ja Sosionomi YAMK, Työnohjaaja STOry, työelämävalmentaja LTI®, Logoterapeutti LIF® Päivi Raikaslehto.

Logoterapiainstituutin ja Logoterapeutit LIF Ry:n järjestämä maksuton tilaisuus on osa kuukausittain toistuvaa luentosarjaa.
Riitta Kokki

Riitta Kokki

THM, Työnohjaaja STOry, työelämävalmentaja LTI ®, Logoterapeutti LIF ® Riitta Kokki on toiminut työurallaan monenlaisissa sosiaali- ja terveysalan tehtävissä. Pisimpään hän on toiminut sosiaali- ja terveysalan aikuiskoulutustehtävissä, josta hänellä on myös 17 v. kokemus esihenkilönä toimimisesta.

Tällä hetkellä Riitta toimii logoterapeuttisena työnohjaajana ja työelämävalmentajana itsenäisenä yrittäjänä. Pitkä työkokemus on antanut ja antaa paljon ymmärrystä tämän päivän työelämän muutoshaasteisiin niin yksilö- kuin ryhmätyönohjaustilanteissa. Työ on ihmisten kohtaamista, tukemista ja rinnalla olemista erilaisissa työ- ja elämäntilanteissa.  

Riitta Kokki on tällä hetkellä mukana Suomen Logoterapiainstituutin hallituksessa.

Anne Laukkanen

Logoterapiaohjaaja LTI Anne Laukkanen on toiminut lähihoitajana senioreiden parissa useiden vuosien ajan. Työnsä ohella hän on luennoinut ja kouluttanut sosiaali- ja terveysalan hoitohenkilökuntaa aiheena muistisairaan ihmisen kohtaaminen, vuorovaikutustaidot sekä turvallisen työilmapiirin rakentaminen.

Anne Laukkasella on aiempi työura liike-elämässä esimiestehtävissä ja yritysjohtajana. Nykyään hän luennoi ja tekee koulutustyötä.

Päivi Raikaslehto

Päivi Raikaslehto

Sosionomi YAMK, Työnohjaaja STOry, työelämävalmentaja LTI®, Logoterapeutti LIF® sekä Suomen Logoterapiainstituutin koordinaattori.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email