Valikko

Uwe Böschemeyer

(s. 1939 Oranienburgissa)

 • lut. teologi, TT, psykoterapeutti
 • väitellyt Hampurin teologisessa tiedekunnassa 1975, teemana Eksistenssianalyysin ja logoterapian tarkoitus-käsite teologisesta näkökulmasta. Sen pohjalta ensimmäinen kirja nimellä ”Tarkoitus-kysymys psykoterapiassa ja teologiassa. Viktor E. Franklin eksistenssianalyysi ja logoterapia teologiselta kannalta”.
 • tapasi Franklin ensi kertaa 1971 ja suoritti yksityisoppilaana Franklille vuonna 1975 amerikkalaisen logoterapiayhdistyksen rakentaman rungon mukaisen (muutamien viikkojen kestoisen) logoterapia-koulutuksen, sai siitä todistuksen sekä kolmeen otteeseen Franklin kirjallisen vakuutuksen kelpoisuudestaan toteuttaa, opettaa ja kehittää logoterapiaa (vuosina 1975, 1980 ja 1986)
 • Saksan ensimmäisen logoterapiainstituutin perustaja ja johtaja: 1.4.1982 Hampurin eksistenssianalyysin ja logoterapian instituutti ”Hamburger Institut für Existenzanalyse und Logotherapie”, toiminassa edelleen. Kehitti omia logoterapian koulutus-kokonaisuuksiaan ja oli mukana DGLE:n perustamisessa.
 • kutsuttiin 2006 rehtoriksi eurooppalaiseen arvosuuntautuneen persoonallisuudenmuodostuksen akatemiaan ” Europäische Akademie für Wertorientierte Persönlichkeitsbildung” Salzburgiin. Asuu ja toimii edelleen Hampurissa ja Salzburgissa.
 • julkaissut toista kymmentä kirjaa, ei suomennoksia
 • panopistealueina
  • ihmisen kokonaisuuden painottaminen, psyykkisen, fyysisen, sosiaalisen ja henkisen yhteen nivoutumisen todesta ottaminen
  • pyrkimys hedelmälliseen yhteistyöhön muiden suuntausten kanssa; mukana mm. jungilaista pohjaa sekä syvyyspsykologisen ja korkeuspsykologisen tiedon yhteensovittamista
  • (logo)terapeutin tavoitteena on persoonallisuuden kehittäminen sekä tarvittaessa fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien poistaminen ja ehkäiseminen
  • käsitys siitä, että ihmisen ydin, ” sisäinen minä”, on jotakin sellaista, mitä kohti ihmisen tulisi kehittyä, ei perusluonteensa tai mieltymystensä mukaisesti
  • korostetusti henkisen tiedostamattoman (jopa henkisen alitajunnan) löytäminen tunnetasolla, mielikuvissa ja arvopohdinnoissa
  • henkisessä tiedostamattomassa kohdataan myös jumalalliset voimat ja vaikuttimet; teologina järjestänyt myös mielikuvatyöskentelyä raamatun tekstien pohjalta.
 • Böschemeyerin kehittämiä koulutus- ja työskentelymuotoja:
  • arvosuuntautunut mielikuvatyöskentely = Wertimagination” WIM®
  • arvosuuntautunut persoonallisuudenmuodostus ”Wertorientierte Persönlichkeitsbildung” WOP®
  • enneagrammityöskentely logoterapeuttiseen käyttöön
 •  

Böschemeyer tunnetaan Suomessa toistaiseksi lähinnä Lauri Pykäläisen kautta. Hän julkaisi väitöskirjansa Oulun yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa kasvatusfilosofian alalle vuonna 2004 nimikkeellä Ihmiskäsitys, arvot ja kasvatus Franklin ja Böschemeyerin logoterapioissa.