Valikko

Vanhustyöntekijä LTI®

(Ammatillinen lisäkoulutus)

Koulutuksen viitekehyksenä on professori Viktor E. Franklin luoma ja hänen oppilaittensa edelleen kehittämä arvo- ja tarkoituskeskeinen, logoterapian ihmiskäsitykselle pohjautuva lähestymistapa työn hoitofilosofiana sekä sen soveltaminen omaan konkreettiseen hoitotyöhön. Se ei korvaa muuta hoitoalan ammattiosaamista, vaan tuo siihen syvyyttä ja laajuutta aiemman lisäksi.

Kenelle
Koulutus on tarkoitettu ammatilliseksi lisäkoulutukseksi hoivakotien ja kotihoidon hoitotyön ammattilaisille, joilla on alan koulutus ja vankka työkokemus sekä halu kehityä omassa työssään.

Koulutuksen laajuus ja toteutus
Koulutus on monimuotokoulutusta (10 lähiopetuspäivää, ryhmämentorointi, kirjallisuuden omaksuminen, itsenäinen työskentely ja kirjallisen lopputyön laatiminen). Varsinainen oppiminen tapahtuu oman työn puitteissa sovittavin kehitystehtävin. Koulutuksen laskennallinen laajuus on 20 opintopistettä ja kesto 1- 1,5 vuotta.

Koulutusta voidaan räätälöidä myös tilaajan toiveiden mukaisesti. Aiheita ja osioita voidaan lisätä ja painotuksia tarkistaa.

”Sain paljon uusia keinoja työhön, kohtaamiseen asukkaan kanssa.”

”Muutti omaa tapaa tehdä työtä. Opin uudenlaisen asenteen hoidettaviin ja hoitotyöhön.”

”Voin itse omalla esimerkilläni parantaa työviihtyvyyttä.”

”Löysin jälleen oman työni arvon ja merkityksellisyyden.”