Valikko

Digitaaliset palvelut tuovat logoterapian lähemmäs kuulijoita

Viime vuoden keväällä, koulutusten peruuntuessa, pohdimme huolestuneina tulevaisuutta Logoterapiainstituutissa. Millä keinoilla ja edellytyksillä pystytään jatkamaan toimintaa vallitsevassa tilanteessa? Avoimia kysymyksiä oli paljon, mutta toisaalta kolikon kääntöpuolena – juuri tähän maailmanhetkeen logoterapia pystyisi antamaan tukea ja apua sitä kipeästi tarvitseville. Ja tarvitsijoiden määrän voidaan olettaa vain lisääntyvän koronapandemian pitkittyessä.

Ratkaisuna Logoterapiainstituutti päätti hypätä mukaan digimaailmaan yhteistyössä markkinointitoimisto mThing:in kanssa. Uuden digistrategian tavoitteena oli laajentaa logoterapian tavoittavuutta ja tuoda palvelut paremmin kaikkien saataville.

Vuorovaikutus verkossa

Ensimmäisessä vaiheessa Logoterapiainstituutin henkilöstöä koulutettiin käyttämään erilaisia digitaalisia kanavia ja samalla yhteistyössä pohdittiin, että mitä asioita tarvitsee huomioida, kun koulutukset tai asiakaskontaktit ovat digitaalisia kasvotusten sijaan sekä miten saadaan rakennettua tarvittava luottamus ja keskustelu ruudun kautta luontevasti.

”Logoterapiakoulutus on perustunut nimenomaan vuorovaikutukselliselle oppimiselle, ryhmässä ja ryhmästä oppimiselle, minkä takia oli iso kynnys suostua ajattelemaan verkkokoulutuksen toteuttamista. Kaikkeen logoterapiakoulutukseen verkkokoulutus ei yhä edelleenkään sovellu, mutta yllättävän hyvin olemme saaneet toteutettua ja säilytettyä koulutuksen vuorovaikutuksellisuuden ruutujen ylikin.

Kouluttajana olen parhaimmillani kasvotusten, jolloin voin saada viestiä kuulijoiden mielialoista ja kommenteista. Aluksi kameralle jutteleminen tuntui oudolta ja minulle vieraalta. Vähitellen olen rohkaistumassa myös tällaiseen kouluttajan rooliin, vaikka keskustelun ja kommenttien esiin nostamisen oikea-aikaisuus vielä aiheuttaakin pieniä haasteita.”

– Pirjo Möller

Uudistuksia monessa kanavassa

Entuudestaan Logoterapiainstituutin tiedotuskanavina oli käytössä nettisivut ja Facebook. Logoterapiainstituutille rakennettiin uudet nettisivut, jotka sisältävät myös verkkokaupan, josta voi ostaa heidän julkaisemaan kirjallisuutta. Sivuille rakennettiin myös blogi, jossa voidaan jakaa asiaan liittyviä, alan ammattilaisten sekä opiskelijoiden laatimia artikkeleita. mThing uudisti myös Logoterapiainstituutin graafisen ilmeen ja logon.

Verkkokoulutukset

Logoterapiainstituutin kanssa kehittelimme myös aivan uusia verkkokoulutuksen kokonaisuuksia, jotka mahdollistavat osallistumisen asuinpaikasta riippumatta, ja jo huhtikuun alussa toteutuu niistä ensimmäinen, ”Minun elämäni” -kurssi.

”Uuden verkkokurssin suosio yllätti, se täyttyi reilussa viikossa. Tämä vahvisti uskoa ja rohkeutta uusien verkkokurssien tarjoamiseen logoterapiasta ja sen avusta kiinnostuneille.”

– Päivi Raikaslehto

Webinaarit

Logoterapiainstituutti on järjestänyt avoimia keskustelutilaisuuksia, mutta nämä ovat tavoittaneet paikallisesti vain vähän osallistujia. Siirsimme nämä keskustelutilaisuudet webinaareiksi, jotta logoterapiaan pääsee tutustumaan sijainnista riippumatta. Webinaarit ovat herättäneet paljon kiinnostusta, keskimäärin osallistujamäärät ovat kymmenkertaistuneet lähtötilanteeseen verrattuna. Webinaareista rakennettiin myös palautekysely, jonka pohjalta toimintaa voidaan jatkossa kehittää ja siitä voidaan oppia lisää. Lisäksi pysymme näin paremmin vastaamaan logoterapiasta kiinnostuneiden toivomiin aiheisiin.

YouTube

Webinaarien myötä ajankohtiaseksi tuli myös YouTube -kanavan perustaminen, jossa tallenteet tapahtumista voidaan jakaa ja myös ne, jotka eivät syystä tai toisesta päässeet osallistumaan webinaarin aikana pääsevät katsomaan luentoja.

Logoterapiainstituutin YouTube -kanava >>

Uutiskirje

Logoterapiainstituutilla oli entuudestaan hyvä asiakasrekisteri, mutta sen aktiivinen hyödyntäminen oli jäänyt vähemmälle. Päätimme ottaa tämän käyttöön lähettämällä kerran kuukaudessa uutiskirjeen, jossa tiedotetaan ajankohtaisista luennoista, tapahtumista, koulutuksista sekä muista asioista. Uutiskirjeen voi tilata Logoterapiainstituutin nettisivuilta.

Facebookin hyödyntäminen

Entuudestaan käytössä ollutta Facebook -sivua kehitettiin tuomalla tapahtumat ja webinaarit mukaan sivulle. Lisäksi sivuston sisältöä ja sivulle jaettavaa materiaalia tarkennettiin ja kehitettiin vastaamaan kysyntää. Tähän mennessä projekti on tuottanut Logoterapiainstituutin facebook sivuille 36% lisää seuraajia sekä lisääntynyttä kiinnostusta. 

”Kaikille logoterapiasta kiinnostuneille avoimien luentotilaisuuksien muuttaminen webinaareiksi on onnistunut yli odotusteni. Suuri yllätys on ollut se, miten hyvin tavoitamme vanhojen seuraajiemme lisäksi aivan uusia logoterapiasta, logoterapiakoulutuksista ja muusta palvelutarjonnastamme kiinnostuneita. 

Nämä markkinointitoimenpiteet ovat tuoneet meille näkyviä tuloksia jo näin lyhyessä ajassa. ”

– Pirjo Möller

Palvelujen digitalisoinnin rahoitus

Tilannekartoitukseen saadulla ELY-rahoituksella laadittiin kehittämissuunnitelma ja jatkohakemuksella myönnetty kehittämisavustus mahdollisti asiantuntijan palveluiden hankkimisen digitalisoimista toteuttamaan, yhteistyössä hanketyöntekijöiden kanssa.

Sini Mäenanttila
Markkinointitoimisto mThing
Logoterapiainstituutin yhteistyökumppani

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email